Bosun Szablon nagłówka


Przykład

W Bosun szablony mogą odnosić się do innych szablonów. W przypadku powiadomień e-mail może istnieć szablon nagłówka, który pokazuje, co chcesz we wszystkich alertach.

Szablon nagłówka

template header {
  body = `
  <style>
  td, th {
    padding-right: 10px;
  }
  </style>
  <p style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">
    <a style="padding-right: 10px;" href="{{.Ack}}">Acknowledge</a>
    <a style="padding-right: 10px;" href="{{.Rule}}">View Alert in Bosun's Rule Editor</a>
    {{if .Group.host}}
      <a style="padding-right: 10px;" href="https://status.stackexchange.com/dashboard/node?node={{.Group.host}}">View {{.Group.host}} in Opserver</a>
      <a href="http://kibana.ds.stackexchange.com/app/kibana?#/discover?_g=(refreshInterval:(display:Off,pause:!f,value:0),time:(from:now-15m,mode:quick,to:now))&_a=(columns:!(_source),index:%5Blogstash-%5DYYYY.MM.DD,interval:auto,query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'logsource:{{.Group.host}}')),sort:!('@timestamp',desc))">View {{.Group.host}} in Kibana</a>
    {{end}}
  </p>
  <table>
    <tr>
      <td><strong>Key: </strong></td>
      <td>{{printf "%s%s" .Alert.Name .Group }}</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong>Incident: </strong></td>
      <td><a href="{{.Incident}}">#{{.Last.IncidentId}}</a></td>
    </tr>
  </table>
  <br/>
  {{if .Alert.Vars.notes}}
    <p><strong>Notes:</strong> {{html .Alert.Vars.notes}}</p>
  {{end}}
  {{if .Alert.Vars.additionalNotes}}
    <p>
    {{if not .Alert.Vars.notes}}
      <strong>Notes:</strong>
    {{end}}
    {{ html .Alert.Vars.additionalNotes }}</p>
  {{end}}
  `
}

Objaśnienia:

 • <style>... : Mimo że bloki stylu nie są obsługiwane w wiadomości e-mail, bosun przetwarza bloki stylu, a następnie wstawia je do pliku HTML. To jest wspólny css dla wszystkich szablonów, które zawierają ten szablon.
 • Łącze .Ack prowadzi do widoku Bosun, w którym możesz potwierdzić alert. Łącze .Rule prowadzi do edytora reguł .Rule ustawiającego szablon, regułę i godzinę ostrzeżenia, dzięki czemu można zmodyfikować ostrzeżenie lub uruchomić go w różnych momentach.
 • {{if .Group.host}}... : .Group to zestaw tagów alertu. Kiedy więc wyrażenie warn lub kryt ma tagi takie jak host = *, wiemy, że alert dotyczy konkretnego hosta w naszym środowisku. Następnie pokazujemy linki do hostowania określonych rzeczy.
 • Nazwa i klucz alertu są dołączone, aby zapewnić, że w każdym alercie znajdują się co najmniej najbardziej podstawowe informacje
 • .Alert.Vars.notes jest to uwzględnione, więc jeśli w jakimkolwiek alercie ktoś .Alert.Vars.notes zmienne $notes , zostanie to pokazane w alercie. Zachęca ludzi do pisania notatek wyjaśniających cel wpisu i sposób jego interpretacji.
 • .Alert.Vars.additionalNotes jest na wypadek, gdybyśmy chcieli zdefiniować makro z notatkami, a następnie mieć instancje tego makra z większą ilością notatek dodanych do notatek makr.