HTMLŁączenie zasobów


Wprowadzenie

Chociaż wiele skryptów, ikon i arkuszy stylów można zapisać bezpośrednio w znacznikach HTML, najlepszą praktyką i bardziej wydajne jest włączenie tych zasobów do własnego pliku i połączenie ich z dokumentem. Ten temat obejmuje łączenie zewnętrznych zasobów, takich jak arkusze stylów i skrypty, z dokumentem HTML.

Składnia

  • <link rel="link-relation" type="mime-type" href="url">
  • <script src="path-to-script"></script>

Parametry

Atrybut Detale
charset Określa kodowanie znaków połączonego dokumentu
crossorigin Określa sposób, w jaki element obsługuje żądania krzyżowego pochodzenia
href Określa lokalizację połączonego dokumentu
hreflang Określa język tekstu w połączonym dokumencie
media Określa, na jakim urządzeniu będzie wyświetlany połączony dokument, często używany do wybierania arkuszy stylów na podstawie danego urządzenia
rel Wymagane Określa związek między bieżącym dokumentem a połączonym dokumentem
rev Określa związek między połączonym dokumentem a bieżącym dokumentem
sizes Określa rozmiar połączonego zasobu. Tylko gdy rel="icon"
target Określa miejsce załadowania połączonego dokumentu
type Określa typ nośnika połączonego dokumentu
integrity Określa hash zakodowany w standardzie base64 (sha256, sha384 lub sha512) połączonego zasobu, umożliwiając przeglądarce sprawdzenie jego zasadności.

Łączenie zasobów Powiązane przykłady