jvmRozpoczęcie pracy z jvm


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest jvm i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w jvm i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Jvm jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Włączanie równoległego GC

Równoległy GC to moduł zbierający Stop-The-World (STW), który zatrzymuje wszystkie wątki aplikacji podczas działania modułu zbierającego elementy bezużyteczne.

Kiedy wprowadzono Parallel GC, włączono tylko równoległy GC w kolektorze młodego pokolenia, a OldGeneration Collector był jednowątkowym kolektorem zatrzymującym świat, ale później wprowadzono osobną opcję wiersza poleceń, aby włączyć Old Parallel.

Włącz Parallel GC w Javie 6: -XX: + UseParallelOldGC

Włącz Parallel GC w Javie 7u4 i nowszych: -XX: + UseParallelGC LUB -XX: + UseParallelOldGC

Równoległy GC został ustawiony jako domyślny w aktualizacji Java7 4 i nowszych, jednak określenie jednej z powyższych opcji czyni go jawnym.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania Jvm.