Looking for objective-c Keywords? Try Ask4Keywords

Objective-C Language Utwórz kategorię na XCode


Przykład

Kategorie zapewniają możliwość dodania dodatkowej funkcjonalności do obiektu bez podklasy lub zmiany rzeczywistego obiektu.

Na przykład chcemy ustawić niestandardowe czcionki. UIFont kategorię, która doda funkcjonalność do klasy UIFont . Otwórz projekt XCode, kliknij File -> New -> File i wybierz File Objective-C file , kliknij Dalej, wprowadź nazwę kategorii, powiedz „CustomFont”, wybierz typ pliku jako Kategoria i Klasa jako UIFont, a następnie kliknij „Dalej”, a następnie „Utwórz. „

wprowadź opis zdjęcia tutaj

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Zadeklaruj metodę kategorii: -

Kliknij „UIFont + CustomFonts.h”, aby wyświetlić plik nagłówka nowej kategorii. Dodaj następujący kod do interfejsu, aby zadeklarować metodę.

@interface UIFont (CustomFonts)

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size;

@end

Teraz zaimplementuj metodę kategorii: -

Kliknij „UIFont + CustomFonts.m”, aby wyświetlić plik implementacji kategorii. Dodaj następujący kod, aby utworzyć metodę, która ustawi czcionkę ProductSansRegular.

+(UIFont *)productSansRegularFontWithSize:(CGFloat)size{
    
    return [UIFont fontWithName:@"ProductSans-Regular" size:size];
    
}

Zaimportuj swoją kategorię

#import "UIFont+CustomFonts.h"

Teraz ustaw czcionkę Label

[self.label setFont:[UIFont productSansRegularFontWithSize:16.0]];