Looking for php Keywords? Try Ask4Keywords

PHP Komentarze jednowierszowe


Przykład

Komentarz jednowierszowy zaczyna się od „//” lub „#”. Po napotkaniu interpreter PHP zignoruje cały tekst po prawej stronie.

// This is a comment

# This is also a comment

echo "Hello World!"; // This is also a comment, beginning where we see "//"