rcppRozpoczęcie pracy z rcpp


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest rcpp i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w rcpp i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla rcpp jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania programu rcpp.