amazon-dynamodbKomma igång med amazon-dynamodb


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad amazon-dynamodb är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom amazon-dynamodb och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för amazon-dynamodb är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

DynamoDB är en helt hanterad tjänst som tillhandahålls av AWS. Det behöver inte installeras eller konfigureras. AWS ansvarar för alla administrativa bördor för drift, skalning och säkerhetskopiering / återställning av den distribuerade databasen.

Introduktion

DynamoDB är en distribuerad NoSQL-databas, baserad på nyckelvärdesarkitektur, förvaltad av Amazon Web Services. Det var utformat för att ge skalbarhet, redundans och failover i förutsägbar prestanda.