applescriptAppleScript-användarinteraktion


Syntax

  • visa dialogtext [standard svar text] [dolt svar boolean] [knappar lista över text] [standardknapp text / heltal] [avbryt knapp text / tal] [med titeln text] [med ikonen text / tal / stopp / not / försiktighet / fil ] [ge upp efter heltal ]
  • display varningstext [meddelandetext] [som kritiska / informations / varning] [knappar lista över text] [standardknapp text / heltal] [avbryt knapp text / heltal] [ge upp efter heltal]
  • display anmälan text [med titeln text] [undertext text] [sound namn text]
  • Välj Arkiv [med snabb text] [av typen text] [standardplats alias] [osynliga tecken Boolean] [flera val får Boolean] [visar förpackningens innehåll boolean]
  • Välj mapp [med snabb text] [standardplats alias] [osynliga tecken Boolean] [flera val får Boolean] [visar förpackningens innehåll boolean]
  • välj från listan [med titeln text] [med snabb text] [standardposter lista över text / nummer] [OK namn text] [avbryta knappnamnet text] [flera val får Boolean] [tom val tillåts boolean]
  • Välj URL [visar lista över webb / ‌FTP / ‌Telnet / ‌File / ‌Nyheter / ‌Katalog / ‌Media / ‌Remote ] [redigerbar URL boolean ]
  • välj färg [standardfärg RGB-färg ]

Anmärkningar

AppleScript-användarinteraktion är en del av standardtillägg. Du kan hitta den fullständiga dokumentationen i ordboken StandardAdditions.sdef via Script Editor's Open Dictionary.

AppleScript-användarinteraktion Relaterade exempel