Looking for azure Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for azure Keywords? Try Ask4Keywords

azureAzure Service Fabric


Anmärkningar

Azure Service Fabric är en av de PaaS-tjänster som erbjuds av Azure. Det är baserat på begreppet containrar och tjänster: till skillnad från Compute-tjänster (webbroller och arbetarroller) körs din kod inte i en (eller flera) virtuella maskiner, utan istället körs de i en container och delar den med andra tjänster .

Det är viktigt att notera att här, och i hela Microsofts artiklar och dokumentation om Service Fabric, är container avsedd i dess mer allmänna betydelse, inte som en "Docker" -stylcontainer.

Du kan ha (och vanligtvis ha) mer än en behållare, som kommer att bilda ett kluster. Tjänster som körs i containern kan vara i ökande ordning av "medvetenhet"

  • Gäst körbara
  • "Pålitliga" tjänster
    • Stateful
    • Statslös
  • "Pålitliga" skådespelare

Azure Service Fabric Relaterade exempel