coronaKomma igång med corona


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad corona är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom korona och koppla till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för corona är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få korona att installeras eller installeras.