Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchCurl-kommandon


Syntax

  • curl -X <VERB> '<PROTOCOL>: // <HOST>: <PORT> / <PATH>? <QUERY_STRING>' -d '<BODY>'

  • Var:

  • VERB: En lämplig HTTP-metod eller verb: GET, POST, PUT, HEAD eller DELETE

  • PROTOKOLL: Antingen http eller https (om du har en https-proxy framför Elasticsearch.)

  • HOST: Värdnamnet på vilken nod som helst i ditt Elasticsearch-kluster, eller localhost för en nod på din lokala maskin.

  • PORT: Porten som kör Elasticsearch HTTP-tjänst, som är standard till 9200.

  • PATH: API Endpoint (till exempel _count returnerar antalet dokument i klustret). Sökvägen kan innehålla flera komponenter, t.ex. _cluster / stats eller _nodes / stats / jvm

  • QUERY_STRING: Eventuella parametrar för frågesträngen (till exempel? Vackra kommer att skriva ut JSON-svaret för att göra det lättare att läsa.)

  • BODY: Ett JSON-kodat förfrågningsorgan (om begäran behöver en.)

  • Referens: Prata med Elasticsearch: Elasticsearch Docs

Curl-kommandon Relaterade exempel