nopcommerceKomma igång med nopcommerce


Anmärkningar

nopCommerce är en e-handelslösning med öppen källkod baserad på ASP.NET MVC 4.0 och MS SQL Server 2008 (eller högre), med omfattande funktioner som är enkla att använda för nya online-företag.

Den har en pluggbar arkitektur som gör att ytterligare funktionalitet och presentationselement kan läggas dynamiskt till applikationen under körning.

Och med hjälp av plugin kan slutanvändare integrera en tredje parts tjänster som betalningsgateway, posttjänster samt analytiska tjänster.

versioner

nopCommerce-version Utgivningsdatum
nopCommerce 1,00 2008-10-23
nopCommerce 1.11 2009-04-17
nopCommerce 1,40 2009-12-06
nopCommerce 1,70 2010-07-07
nopCommerce 1,90 2010-12-07
nopCommerce 2,00 2011-08-01
nopCommerce 2,50 2012-04-03
nopCommerce 2,80 2013/01/05
nopCommerce 3,00 2013/05/04
nopCommerce 3.40 2014/07/17
nopCommerce 3.50 2014/12/08
nopCommerce 3,60 2015/06/15
nopCommerce 3,70 2015/12/08
nopCommerce 3,80 2016/08/03
nopCommerce 3,90 2017/03/14

Installation eller installation

Detaljerade anvisningar om hur man installerar eller installerar nopcommerce.