solrjKomma igång med solrj


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad solrj är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom solrj och koppla till de relaterade ämnena. Eftersom dokumentationen för solrj är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Lägg till dokument till Solr med SolrJ

Om vi har ett schema som ser ut:

<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true" /> 

<field name="name" type="string" indexed="true" stored="true" />
 

solrj-koden för att lägga till innehåll i Solr ser ut:

 package com.stackoverflow.solrj.example;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

import org.apache.solr.client.solrj.SolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServerException;
import org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient;
import org.apache.solr.common.SolrInputDocument;

public class SolrJIndexing {

  private final static String SOLR_URL = "http://localhost:8983/solr/mycollection";

  public static void main(String[] args) {
    SolrClient solrClient = new HttpSolrClient.Builder(SOLR_URL).build();
    SolrInputDocument document1 = getDocument(1, "Document example 1");
    SolrInputDocument document2 = getDocument(2, "Document example 2");
    Collection<SolrInputDocument> docs = new ArrayList<SolrInputDocument>();
    docs.add(document1);
    docs.add(document2);
    try {
      solrClient.add(docs);
      solrClient.commit();
    } catch (SolrServerException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private static SolrInputDocument getDocument(int id, String name) {
    SolrInputDocument document = new SolrInputDocument();
    document.addField("id", id);
    document.addField("name", name);
    return document;
  }

}
 

Init SolrJ-klient för lokalt STANDALONE-kluster vs fjärr CLOUD med Kerberos

Praktisk metod för att initiera SolrJ-klient baserat på konfigurationsegenskaper;

private void initSolrClient() {
  if (conf.kerberos().isEnabled()) {
    System.setProperty("java.security.auth.login.config", conf.kerberos().confPath());
    HttpClientUtil.addConfigurer(new Krb5HttpClientConfigurer());
  }
  if (conf.solr().getMode() == SolrProperties.Mode.STANDALONE) {
    this.solr = new HttpSolrClient.Builder(conf.solr().url()).build();
  }
  if (conf.solr().getMode() == SolrProperties.Mode.CLOUD) {
    this.solr = new CloudSolrClient.Builder().withZkHost(conf.solr().zookeepers()).build();
  }
}
 

FJÄRR med Kerberos:

solr.conf.mode=CLOUD
solr.conf.zookepers=zookeeper-01.mydomain.com:2181,zookeeper-02.mydomain.com:2181,zookeeper-03.mydomain.com:2181/solr
kerberos.enabled=true
kerberos.confPath=/my/path/to/krb5/jaas-client.conf
 

LOKAL utveckling:

solr.conf.mode=STANDALONE
solr.conf.url=http://localhost:8983/solr
kerberos.enabled=false
 

Installation eller installation

SolrJ kommer som en del av Solr-distributionen sedan Solr 1.x. Den senaste Solr-versionen kan laddas ner här . Från Solr-6.3.0 som är den senaste versionen som finns tillgänglig måste vi få följande bibliotek och lägga till dem i vår byggväg: / dist / apache-solr-solrj- .jar / dist / solrj-lib /

När vi är klara är SolrJ redo att kommunicera med vår Solr-instans. I följande exempel ser vi hur du använder SolrJ för att fråga eller lägga till innehåll till Solr.

Fråga Solr med SolrJ

Om du har lagt till dokument till Solr med föregående exempel kan du nu hämta dem på det här sättet:

package com.stackoverflow.solrj.example;

import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;

import org.apache.solr.client.solrj.SolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrQuery;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServerException;
import org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.response.QueryResponse;
import org.apache.solr.common.SolrDocument;
import org.apache.solr.common.SolrDocumentList;

public class SolrJQueryExample {

  private final static String SOLR_URL = "http://localhost:8983/solr/mycollection";

  public static void main(String[] args) throws SolrServerException, IOException {

    SolrClient solrClient = new HttpSolrClient.Builder(SOLR_URL).build();
    SolrQuery solrQuery = new SolrQuery();
    solrQuery.setQuery("example");
    solrQuery.setStart(0);
    solrQuery.setRows(10);

    QueryResponse queryResponse = solrClient.query(solrQuery);
    SolrDocumentList solrDocs = queryResponse.getResults();
    Iterator<SolrDocument> iterator = solrDocs.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      SolrDocument solrDocument = iterator.next();
      String docId = (String) solrDocument.getFieldValue("id");
      String docName = (String) solrDocument.getFieldValue("name");
      System.out.println("Document " + docId + ": " + docName);
    }

  }
}