actionscriptAan de slag met actiescript


Opmerkingen

Actionscript voorheen ontwikkeld door Macromedia Inc., nu overgenomen door Adobe Systems Inc. is een krachtige objectgeoriënteerde programmeertaal op basis van ECMAScript. Aanvankelijk gemaakt met een zeer beperkte set navigatieknoppen zoals play (), stop (), gotoAndPlay () enz., Meestal gebruikt voor 2D-vectorgebaseerde animatie en vereiste Actionscript Virtual Machine (AVM) zoals Flash Player voor uitvoering, zijn nu geëvolueerd naar een robuuste en flexibele programmeertaal, ideaal voor snelle rijke ontwikkeling van internettoepassingen, geschikt voor hardware-versnelde rendering met Stage3D, gericht op niet alleen Flash Player, maar ook op Adobe AIR gebaseerde desktop- en mobiele platforms.

versies

Versie Publicatiedatum
Flash 4 acties 1999-01-01
Actiescript 1 2000-09-01
Actionscript 2 2003-09-01
Actionscript 3 2006-06-27

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/ActionScript

Hallo wereld voorbeeld

ActionScript 2.0:

_root.createTextField("message", 0, 5, 5, 300, 50);
var tf:TextFormat = new TextFormat(); 
tf.color = 0xFF0000;
tf.size = 32;
tf.bold = true;
message.setTextFormat(tf);
message.text = "Hello World!"; 
 

Eerste functie maakt een TextField met de naam "bericht" in de diepte 0 van de _root (MainTimeline) op coördinaten (5,5) met afmetingen 300x50, waarbij eenheid pixel is.

Vervolgens maken we een instantie van de klasse TextFormat en wijzen we eigenschappen voor kleur, grootte en vetgedrukte letters toe en passen deze op de TextField toe met behulp van de tweede functie om onze TextField rood te maken met lettergrootte 32 pixels en vetgedrukt.

Ten slotte wijzen we de teksteigenschap van ons nieuw gecreëerde TextField toe aan "Hello World!".

ActionScript 3.0:

import flash.text.TextField;
import flash.text.TextFormat;

var message:TextField = new TextField();
message.x = message.y = 5;
message.width = 300;
message.height = 50;

var tf:TextFormat = new TextFormat(); 
tf.color = 0xFF0000;
tf.size = 32;
tf.bold = true;

message.defaultTextFormat = tf;
message.text = "Hello World!";
MovieClip(root).addChild(message);
 

Beide bovenstaande voorbeelden zouden zoiets moeten opleveren:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van ActionScript.