android-intentAan de slag met Android-intentie


Opmerkingen

Soorten intenties

 1. Expliciete bedoelingen
 2. Impliciete intenties

Expliciete intentie : verbonden worden met de interne applicatiewereld, stel dat u de ene activiteit wilt verbinden met een andere activiteit, dit kan met een expliciete intentie. Hieronder is het codefragment dat de verbinding tussen de eerste en tweede activiteit aantoont:

// Explicit Intent by specifying its class name
Intent intent_activity = new Intent(FirstActivity.this, SecondActivity.class);

// Starts TargetActivity
startActivity(intent_activity);

Impliciete intenties: deze intenties noemen geen doel en het veld voor de naam van de component van het doel blijft leeg. Impliciete intenties worden vaak gebruikt om componenten in andere applicaties te activeren. Bijvoorbeeld:

Intent intent_message= new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
intent_message.setData(Uri.fromFile(fileToShare));
startActivity(intent_message); 

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van Android-intentie.

Start een andere activiteit - Hallo wereld van intenties

public class CurrentActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.current_activity);
    
    Intent intent = new Intent(this, DestinationActivity.class);
    startActivity(intent);
  }
}