apache-kafkakafka console gereedschap


Invoering

Kafka biedt opdrachtregelhulpmiddelen om onderwerpen, consumentengroepen te beheren, berichten te consumeren en te publiceren, enzovoort.

Belangrijk : Kafka-consolescripts zijn verschillend voor op Unix gebaseerde en Windows-platforms. In de voorbeelden moet u mogelijk de extensie toevoegen op basis van uw platform.

Linux : scripts in bin/ met .sh extensie.

Windows : scripts in bin\windows\ en met de extensie .bat .

kafka console gereedschap Gerelateerde voorbeelden