apacheApache Flume


Invoering

Apache Flume is een tool / service / data-inname mechanisme voor het verzamelen van grote hoeveelheden streaming data zoals logfiles, evenementen (etc ...) van verschillende bronnen naar een gecentraliseerde data store .

Flume is een zeer betrouwbare, gedistribueerde en configureerbare tool. Het is hoofdzakelijk ontworpen om streaminggegevens (loggegevens) van verschillende webservers naar HDFS te HDFS .

Apache Flume Gerelateerde voorbeelden