asp.net-mvc-4Aan de slag met asp.net-mvc-4


Opmerkingen

Deze sectie biedt een overzicht van wat asp.net-mvc-4 is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen asp.net-mvc-4 vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen verwijzen. Aangezien de documentatie voor asp.net-mvc-4 nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van asp.net-mvc-4.

Wat zijn nieuwe functies in MVC 4? Waarom MVC 4 gebruiken?

De vierde versie van het framework is vooral gericht op het vergemakkelijken van de ontwikkeling van mobiele webapplicaties.

Nieuwe functies in AP.NET MVC 4

 1. ASP.NET Web API

ASP.NET Web API is een framework dat het eenvoudig maakt om HTTP-services te bouwen die een breed scala aan clients bereiken, waaronder browsers en mobiele apparaten.

HTTP is niet alleen voor het weergeven van webpagina's. Het is ook een krachtig platform voor het bouwen van API's die services en gegevens blootleggen. Bijna elk platform dat u kunt bedenken, heeft een HTTP-bibliotheek, dus HTTP-services kunnen een breed scala aan clients bereiken, waaronder browsers, mobiele apparaten en traditionele desktop-applicaties.

ASP.NET Web API is een ideaal platform voor het bouwen van RESTful-applicaties op het .NET Framework.

 1. Verbetering naar standaard projectsjablonen

De sjabloon die wordt gebruikt om nieuwe ASP.NET MVC 4-projecten te maken, is bijgewerkt en ziet eruit als een moderner uitziende website:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Naast UI-verbeteringen, maakt de sjabloon ook gebruik van een techniek die adaptieve rendering wordt genoemd, zodat deze er zonder aanpassing goed uitziet in zowel desktopbrowsers als mobiele browsers.

 1. Mobile Project-sjabloon met jquery Mobile

ASP.NET MVC 4 introduceert ook een nieuwe Moble Application-projectsjabloon om een site te maken die specifiek is voor mobiele en tablet-browsers. Dit is gebaseerd op jQuery Mobile, een open-sourcebibliotheek voor het bouwen van een voor touch geoptimaliseerde gebruikersinterface.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

 1. Weergavemodi

Met de nieuwe functie Weergavemodi kan een toepassing weergaven selecteren, afhankelijk van de browser die het verzoek indient. Als een desktopbrowser bijvoorbeeld om de startpagina vraagt, gebruikt de toepassing mogelijk de sjabloon Views\Home\Index.cshtml . Als een mobiele browser de startpagina opvraagt, kan de toepassing de sjabloon Views\Home\Index.mobile.cshtml .

Als u meer specifieke weergaven, lay-outs of gedeeltelijke weergaven voor andere apparaten wilt maken, kunt u een nieuwe instantie DefaultDisplayMode registreren om op te geven naar welke naam moet worden gezocht wanneer een verzoek aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kunt bijvoorbeeld de volgende code toevoegen aan de methode Application_Start in het bestand Global.asax om de tekenreeks 'iPhone' te registreren als weergavemodus die van toepassing is wanneer de Apple iPhone-browser een verzoek indient:

DisplayModeProvider.Instance.Modes.Insert(0, new
DefaultDisplayMode("iPhone")
{
  ContextCondition = (context => context.GetOverriddenUserAgent().IndexOf
    ("iPhone", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0)
 });
 

Voor meer informatie: ASP.NET MVC 4 mobiele functies

 1. Taakondersteuning voor asynchrone controller

Met de ASP.NET MVC 4 Controller-klasse in combinatie .NET 4.5 kunt u asynchrone actiemethoden schrijven die een object van het type Task<ActionResult> retourneren. .NET Framework 4 introduceerde een asynchroon programmeerconcept dat een taak wordt genoemd en ASP.NET MVC 4 ondersteunt taak. Taken worden vertegenwoordigd door het taaktype en gerelateerde typen in de naamruimte System.Threading.Tasks. .NET Framework 4.5 bouwt voort op deze asynchrone ondersteuning met de await en async sleutelwoorden die het werken met taakobjecten veel minder complex maken dan eerdere asynchrone benaderingen. Het wachtwoord is syntactisch steno om aan te geven dat een stuk code asynchroon op een ander stuk code moet wachten. Het async sleutelwoord vertegenwoordigt een hint die u kunt gebruiken om methoden als taakgebaseerde asynchrone methoden te markeren.

Voor meer informatie: Asynchrone methoden gebruiken in ASP.NET MVC 4

 1. Bundelen en verkleinen.

Met het bundeling- en minification-framework kunt u het aantal HTTP-aanvragen dat een webpagina moet doen verminderen door afzonderlijke bestanden te combineren in een enkel, gebundeld bestand voor scripts en CSS. Het kan dan de totale omvang van die verzoeken verkleinen door de inhoud van de bundel te verkleinen. Verkleinen kan activiteiten omvatten zoals het elimineren van witruimte tot het inkorten van variabelenamen tot zelfs samenvallende CSS-selectors op basis van hun semantiek. Bundels worden gedeclareerd en geconfigureerd in code en er wordt gemakkelijk naar verwezen in weergaven via helpermethoden die een enkele link naar de bundel of, bij het debuggen, meerdere links naar de individuele inhoud van de bundel kunnen genereren.

Voor meer informatie: Bundeling en Minification

 1. Databasemigraties

ASP.NET MVC 4-projecten omvatten nu Entity Framework 5. Een van de geweldige functies in Entity Framework 5 is ondersteuning voor databasemigraties. Met deze functie kunt u uw databaseschema eenvoudig evolueren met een codegerichte migratie, terwijl de gegevens in de database behouden blijven. Zie Een nieuw veld toevoegen aan het filmmodel en de tabel in de zelfstudie Inleiding tot ASP.NET MVC 4 voor meer informatie over databasemigraties.