azureAzure-Automation


parameters

Parameternaam Beschrijving
resourceGroupName De Azure Resource-groep waar het opslagaccount zich bevindt
verbindingsnaam De Azure Run As-verbinding (servicepresident) die is gemaakt toen het automatiseringsaccount werd gemaakt
StorageAccountName De naam van het Azure Storage-account
ContainerName De naam van de blob-container
DaysOld Het aantal dagen dat een blob kan zijn voordat deze wordt verwijderd

Opmerkingen

Zorg ervoor dat u toegang hebt tot Azure Active Directory, zodat Azure bij het maken van een automatiseringsaccount een RunAs-account voor u maakt. Dit bespaart u veel problemen.

Azure-Automation Gerelateerde voorbeelden