bioinformaticsAan de slag met bio-informatica


Opmerkingen

Bioinformatica is een interdisciplinair veld dat methoden en softwaretools ontwikkelt voor het begrijpen van biologische gegevens.

Onderwerpen binnen bio-informatica zijn onder meer:

 • Sequentie analyse
 • phylogenetics
 • Moleculaire modellering
 • Analyse van gen- en eiwitexpressie

.GFF-bestandsparser (als buffer) met filter om alleen rijen te behouden

""" A [GFF parser script][1] in Python for [www.VigiLab.org][2]

  Description: 
    - That performs buffered reading, and filtering (see: @filter) of .GFF input file (e.g. "[./toy.gff][3]") to keep only rows whose field (column) values are equal to "transcript"...
  
  Args:
    - None (yet)

  Returns:
    - None (yet)

  Related:
    - [1]: https://github.com/a1ultima/vigilab_intergeneShareGFF/blob/master/README.md
    - [2]: http://www.vigilab.org/
    - [3]: https://github.com/a1ultima/vigilab_intergeneShareGFF/blob/master/toy.gff

"""
gene_to_field = {} # dict whose keys: genes represented (i.e. later slice-able/index-able) as 1..n, values, where n = 8 total #fields (cols) of a gff row, whose version is unknown but example is: https://github.com/a1ultima/vigilab_intergeneShareGFF/blob/master/toy.gff

gene_i = 0

with open("./toy.gff", "r") as fi:

  print("Reading GFF file into: gene_to_field (dict), index as such: gene_to_field[gene_i], where gene_i is between 1-to-n...")

while True: # breaks once there are no more lines in the input .gff file, see "@break"

  line = fi.readline().rstrip() # no need for trailing newline chars ("\n")

  if line == "": # @break
    break
  
  line_split = line.split("\t") # turn a line of input data into a list, each element = different field value, e.g. [...,"transcript",...]

  if line_split[2] != "transcript": # @@filter incoming rows so only those with "transcript" are not skipped by "continue"
    continue

  gene_i += 1 # indexing starts from 1 (i.e. [1] = first gene) ends at n

  ##@TEST: sometimes 4.00 instead of 4.0 (trivial)  # some @deprecated code, but may be useful one day
  #if not (str(line_split[5])==str(float(line_split[5]))):
  #  print("oops")
  #  print("\t"+str(line_split[5])+"___"+str(float(line_split[5])))


  # create a dict key, for gene_to_field dict, and set its values according to list elements in line_split

  gene_to_field[gene_i] = { \
    "c1_reference_seq":line_split[0],# e.g. 'scaffold_150' \
    "c2_source":line_split[1],# e.g. 'GWSUNI' \
    "c3_type":line_split[2],# e.g. 'transcript' \
    "c4_start":int(line_split[3]),# e.g. '1372' \
    "c5_end":int(line_split[4]),# e.g. '2031' \
    "c6_score":float(line_split[5]),# e.g. '45.89' \
    "c7_strand":line_split[6],# e.g. '+' \
    "c8_phase":line_split[7],# e.g. '.' @Note: codon frame (0,1,2) \
    "c9_attributes":line_split[8]# e.g. <see @gff3.md> \
  }
 

Definitie

(Wikipedia) Bio-informatica is een interdisciplinair veld dat methoden en softwaretools ontwikkelt voor het begrijpen van biologische gegevens. Als een interdisciplinair wetenschapsgebied combineert bio-informatica informatica, statistiek, wiskunde en engineering om biologische gegevens te analyseren en te interpreteren. Bio-informatica is gebruikt voor in silico-analyses van biologische zoekopdrachten met behulp van wiskundige en statistische technieken.

Het in kaart brengen van DNA-sequenties om biologische vragen te beantwoorden

Veel biologische vragen kunnen worden vertaald in een DNA-sequentieprobleem. Als u bijvoorbeeld het expressieniveau van een gen wilt weten, kunt u: de mRNA's ervan naar complementaire DNA-moleculen kopiëren, elk van de resulterende DNA-moleculen sequencen, die sequenties terug naar het referentiegenoom toewijzen en vervolgens het aantal overlappende uitlijningen gebruiken het gen als een proxy van zijn expressie (zie RNA-seq ). Andere voorbeelden zijn: het bepalen van de 3D-structuur van het genoom , het lokaliseren van histon-markeringen en het in kaart brengen van RNA-DNA-interacties . Een niet-actuele lijst van biologische vragen die worden aangepakt met slimme DNA-sequentiemethoden, vindt u hier .

Doorgaans zullen de wetenschappers van het natte laboratorium (de mensen die witte jassen en bril dragen) de experimenten ontwerpen en uitvoeren om de DNA-monsters waarvan de sequentie is bepaald te verkrijgen. Vervolgens neemt een bio-informaticus (de mensen die computers gebruiken en koffie drinken) deze sequenties - gecodeerd als FASTQ-bestanden - en wijst ze toe aan een referentiegenoom, waarbij de resultaten worden opgeslagen als BAM-bestanden .

Terugkomend op ons voorbeeld van genexpressie, zo zou een bio-informatica een BAM-bestand genereren uit een FASTQ-bestand (met behulp van een Linux-systeem):

STAR --genomeDir path/to/reference/genome --outSAMtype BAM --readFilesIn my_reads.fastq
 

Waar STAR een gesplitste-tolerante aligner is (noodzakelijk voor de exon-intron juncties die aanwezig kunnen zijn op het mRNA).

PS: zodra de kaartresultaten zijn verkregen, begint het creatieve gedeelte. Hier hebben bioinformatici een statistische test bedacht om te controleren of de gegevens biologisch zinvolle patronen of valse signalen vertonen die uit ruis zijn voortgekomen.