core-dataEen kerngegevensmodel maken


Opmerkingen

Kenmerktypen zijn onder andere: Undefined, Integer 16, Integer 32, Integer 64, Decimal, Double, Float, String, Boolean, Date, Binary, Data of Transformable

Wanneer u een Entity als abstract definieert, maakt u geen instanties van die entiteit. Een persoon zou bijvoorbeeld abstract zijn en een werknemer of klant zou een concrete substantie zijn.

Transient kenmerken zijn eigenschappen die u definieert als onderdeel van het model, maar die niet worden opgeslagen in de permanente opslag als onderdeel van de gegevens van een entiteitinstantie. Core Data houdt wijzigingen bij die u aanbrengt in tijdelijke eigenschappen, zodat ze worden vastgelegd voor ongedaan maken. U gebruikt tijdelijke eigenschappen voor verschillende doeleinden, waaronder het behouden van berekende waarden en afgeleide waarden.

Het veld Destination definieert welk object (of objecten) worden geretourneerd wanneer de relatie in code wordt benaderd.

Het Inverse veld definieert de andere helft van een relatie. Omdat elke relatie vanuit één richting wordt gedefinieerd, verbindt dit veld twee relaties samen om een volledig bidirectionele relatie te creëren.

Bron: Core Data Programming Guide

Een kerngegevensmodel maken Gerelateerde voorbeelden