corsAan de slag met cors


Wat is CORS?

CORS (C ross- rigin o r esource s haring) gebeurt wanneer de JavaScript maakt een interdomein- XHR (X ML H ttp R ERZOEK) oproep. Op Wikipedia staat deze afbeelding die meer informatie geeft over de workflow van CORS.

Werkstroom CORS

Meer informatie over CORS is te vinden op het Mozilla Developer Network.