cryptographyAan de slag met cryptografie


Opmerkingen

Moderne cryptografie is de hoeksteen van computer- en communicatiebeveiliging. De basis is gebaseerd op wiskundige concepten zoals getaltheorie, computationele complexiteitstheorie en waarschijnlijkheidstheorie.

Cryptografie gaat over het beveiligen van digitale gegevens. Het verwijst naar het ontwerp van mechanismen op basis van wiskundige algoritmen. Het primaire doel van het gebruik van cryptografie is het leveren van de vier fundamentele informatiebeveiligingsdiensten; vertrouwelijkheid, niet-afwijzing, authenticatie en data-integriteit.

Integriteit gevalideerd - Symmetrische sleutel - Codering en decodering voorbeeld met behulp van Java

Versleuteling wordt gebruikt om gegevens te transformeren in de originele indeling (bijvoorbeeld: de inhoud van een brief, referenties onderdeel van autorisatie van een financiële transactie) naar iets dat niet gemakkelijk kan worden gereconstrueerd door iemand die niet bedoeld is om deel uit te maken van het gesprek.

In feite wordt versleuteling gebruikt om afluisteren tussen twee entiteiten (individuen of een groep) te voorkomen.

In het geval van symmetrische codering, moeten zowel de afzender als de ontvanger (bijvoorbeeld: Alice, Bob) hetzelfde coderingsalgoritme gebruiken (meestal een gestandaardiseerde) en dezelfde coderingssleutel (alleen bekend bij hen beiden).

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html#Examples

Gerelateerde Links

 • https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
package com.example.so.documentation.cryptography;

import java.nio.charset.Charset;
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;
import java.util.StringTokenizer;

import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;


/**
 * 
 * <p> Encryption is used to transform data in its orignal format (Eg: The contents of a letter, Credentials part of authorizing a financial transaction) to something that 
 * cannot be easily reconstructed by anyone who is not intended to be part of the conversation. </p>
 * <p> Basically encryption is used to prevent eavesdropping between any two entities 
 * (individuals or a group). </p> 
 * 
 * <p> In case of symmetric encryption, both the sender and receiver (Eg: Alice, Bob) must use the same encryption algorithm (generally a standardised one) 
 * and the same encryption key (known only to the two of them). </p>
 * 
 * <p> http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html#Examples </p>
 * 
 * <p> Related Links </p>
 * <ul>
 *   <li>https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography</li>
 *   <li>https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography</li>
 * </ul>
 * 
 * <pre>
 *     ChangeLog : 2016-09-24
 *     1. The modified encrypted text is now reflected correctly in the log and also updated same in javadoc comment.
 * </pre>
 * @author Ravindra HV (with inputs w.r.t integrity check from ArtjomB[http://stackoverflow.com/users/1816580/artjom-b])
 * @since (30 July 2016)
 * @version 0.3
 *
 */
public class IntegrityValidatedSymmetricCipherExample {
  
  /**
   * <p>https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard</p>
   */
  private static final String SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME = "AES"; // The current standard encryption algorithm (as of writing)
  
  /**
   * <p>Higher the number, the better</p>
   * <p>Encryption is performed on chunks of data defined by the key size</p>
   * <p>Higher key sizes may require modification to the JDK (Unlimited Strength Cryptography)</p>
   *     
   */
  private static final int SYMMETRIC_ENCRYPTION_KEY_SIZE = 128; // lengths can be 128, 192 and 256
  
  /**
   * <p> 
   *     A transformation defines in what manner the encryption should be performed.
   * </p>
   * <p>
      Eg: Whether there is any link between two chunks of encrypted data (CBC) or what should happen 
   *     if there is a mismatch between the key-size and the data length.    * 
   * </p>
   * 
   * <p> https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation </p>
   */
  private static final String SYMMETRIC_ENCRYPTION_TRANSFORMATION = "AES/CBC/PKCS5Padding";
  private static final Charset CHARSET_INSTANCE_UTF8 = Charset.forName("UTF-8");
  
  
  private static final int AES_IV_KEY_SIZE = 128; // for AES, iv key size is fixed at 128 independent of key-size
  
  private static final String MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256 = "HmacSHA256";
  private static final String HASH_FIELDS_SEPARATOR = "|" ;
  
  
  

  /**
   * @param args
   * <p>Sample output.</p>
   * <pre>
Encrypted, Base64 encoded text :W1DePjeYMlI6xmyq9jr+cw==|55F80F4C2987CC143C69563025FACE22|GLR3T8GdcocpsTM1qSXp5jLsNx6QRK880BtgnV1jFg0=
Decrypted text :helloworld
Encrypted, Base64 encoded text - v2:1XX/A9BO1Cp8mK+SHh9iHA==|B8294AC9967BB57D714ACCB3EE5710BD|TnjdaWbvp+H6yCbAAQFMkWNixeW8VwmW48YlKA/AAyw=
Decrypted text - v2:helloworld
Encrypted, Base64 encoded text - v3 (original):EU4+rAZ2vOKtoSDiDPcO+A==|AEEB8DD341D8D9CD2EDFA05A4595EBD2|7anESSSJf1dHobS5tDdQ1mCNkFcIgCvtNC/p79xJi5U=
Encrypted, Base64 encoded text - v3 (modified):FU4+rAZ2vOKtoSDiDPcO+A==|AEEB8DD341D8D9CD2EDFA05A4595EBD2|7anESSSJf1dHobS5tDdQ1mCNkFcIgCvtNC/p79xJi5U=
Error : Integrity check failed
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Error : Integrity check failed
  at com.example.so.documentation.cryptography.IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.decrypt(IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.java:165)
  at com.example.so.documentation.cryptography.IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.main(IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.java:126)
   * </pre>
   */
  public static void main(String[] args) {
    
    /*
     * EncryptionKey : Shared secret between receiver and sender (who generates the password and how its shared depends on the purpose)
     * This program generates a new one every time its run ! 
     * Normally it would be generated once and then be stored somewhere (Eg: In a JCEKS keystore file).
     */
    byte[] generatedSharedSecret = secretKeyGeneratorUtility();
    byte[] generatedSharedHMACKey = secretKeyGeneratorUtility();
    String plainText = "helloworld";
    
    String encryptedText = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text :"+encryptedText);
    String decryptedText = decrypt(encryptedText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text :"+decryptedText);
    
    String encryptedTextTwo = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v2:"+encryptedTextTwo);
    String decryptedTextTwo = decrypt(encryptedTextTwo, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text - v2:"+decryptedTextTwo);
    
    String encryptedTextThree = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v3 (original):"+encryptedTextThree);
    char[] encryptedTextThreeChars = encryptedTextThree.toCharArray();
    encryptedTextThreeChars[0] = (char) ((encryptedTextThreeChars[0])+1);
    String encryptedTextThreeModified = new String(encryptedTextThreeChars);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v3 (modified):"+encryptedTextThreeModified);
    
    String decryptedTextThree = decrypt(encryptedTextThreeModified, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text - v3:"+decryptedTextThree);

  }
  
  
  public static String encrypt(String plainText, byte[] key, byte[] hmacKey) {
    
    byte[] plainDataBytes = plainText.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8);
    byte[] iv = initializationVectorGeneratorUtility();
    byte[] encryptedDataBytes = encrypt(plainDataBytes, key, iv);
    
    String initializationVectorHex = DatatypeConverter.printHexBinary(iv);
    String encryptedBase64EncodedString = DatatypeConverter.printBase64Binary(encryptedDataBytes); // Generally the encrypted data is encoded in Base64 or hexadecimal encoding for ease of handling.
    String hashInputString = encryptedBase64EncodedString + HASH_FIELDS_SEPARATOR + initializationVectorHex + HASH_FIELDS_SEPARATOR;
    String hashedOutputString = DatatypeConverter.printBase64Binary(messageHashWithKey(hmacKey, hashInputString.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8)));
    String encryptionResult = hashInputString + hashedOutputString; 
    return encryptionResult;
  }
  
  public static byte[] encrypt(byte[] plainDataBytes, byte[] key, byte[] iv) {
    byte[] encryptedDataBytes = encryptOrDecrypt(plainDataBytes, key, iv, true);
    return encryptedDataBytes;
  }

  
  public static String decrypt(String cipherInput, byte[] key, byte[] hmacKey) {
    StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(cipherInput, HASH_FIELDS_SEPARATOR);
    
    String encryptedString = stringTokenizer.nextToken();
    String initializationVectorHex = stringTokenizer.nextToken();
    String hashedString = stringTokenizer.nextToken();

    String hashInputString = encryptedString + HASH_FIELDS_SEPARATOR + initializationVectorHex + HASH_FIELDS_SEPARATOR;
    String hashedOutputString = DatatypeConverter.printBase64Binary(messageHashWithKey(hmacKey, hashInputString.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8)));

    if( hashedString.equals(hashedOutputString) == false ) {
      String message = "Error : Integrity check failed";
      System.out.println(message);
      throw new RuntimeException(message);
    }
    
    byte[] encryptedDataBytes = DatatypeConverter.parseBase64Binary(encryptedString); // The Base64 encoding must be reversed so as to reconstruct the raw bytes.
    byte[] iv = DatatypeConverter.parseHexBinary(initializationVectorHex);
    byte[] plainDataBytes = decrypt(encryptedDataBytes, key, iv);
    String plainText = new String(plainDataBytes, CHARSET_INSTANCE_UTF8);
    return plainText;
  }

  public static byte[] decrypt(byte[] encryptedDataBytes, byte[] key, byte[] iv) {
    byte[] decryptedDataBytes = encryptOrDecrypt(encryptedDataBytes, key, iv, false);
    return decryptedDataBytes;
  }
  

  public static byte[] encryptOrDecrypt(byte[] inputDataBytes, byte[] key, byte[] iv, boolean encrypt) {
    byte[] resultDataBytes = null;
    
    // Exceptions, if any, are just logged to console for this example.
    try {
      Cipher cipher = Cipher.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_TRANSFORMATION);
      SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      AlgorithmParameterSpec algorithmParameterSpec = new IvParameterSpec(iv);
      if(encrypt) {
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, algorithmParameterSpec);  
      }
      else {
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, algorithmParameterSpec);
      }
      
      resultDataBytes = cipher.doFinal(inputDataBytes); // In relative terms, invoking do-final in one go is fine as long as the input size is small.
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (NoSuchPaddingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IllegalBlockSizeException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (BadPaddingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return resultDataBytes;
  }

  
  private static byte[] secretKeyGeneratorUtility() {
    byte[] keyBytes = null;
    
    try {
      KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      keyGenerator.init(SYMMETRIC_ENCRYPTION_KEY_SIZE);
      SecretKey secretKey = keyGenerator.generateKey();
      keyBytes = secretKey.getEncoded();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return keyBytes;
    
  }
  
  
  /**
   * <p> InitialVector : Helps in avoiding generating the same encrypted result, even when the same encryption - algorithm and key are used. </p>
   * <p> Since this is also required to be known to both sender and receiver, its either based on some convention or is part of the cipher-text transmitted.</p> 
   * <p> https://en.wikipedia.org/wiki/Initialization_vector </p>
   * @return
   */
  private static byte[] initializationVectorGeneratorUtility() {
    byte[] initialVectorResult = null;
    
    try {
      KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      keyGenerator.init(AES_IV_KEY_SIZE);
      SecretKey secretKey = keyGenerator.generateKey();
      initialVectorResult = secretKey.getEncoded();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return initialVectorResult;
  }
  
  
  private static byte[] messageHashWithKey(byte[] key, byte[] data) { // byte[] iv, 
    byte[] hmac = null;
    
    try {
      Mac mac = Mac.getInstance(MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256);
      SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256);
      //AlgorithmParameterSpec algorithmParameterSpec = new IvParameterSpec(iv);
      mac.init(secretKeySpec); // algorithmParameterSpec
      hmac = mac.doFinal(data);
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    } /*catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {
      e.printStackTrace();
    }*/
    
    return hmac;
    
  }

}
 

Invoering

Cryptografie is de wetenschap van het gebruik van wiskundige constructies (codes) om communicatie te beveiligen. Het veld van cryptografie is een subset van het veld van Informatiebeveiliging.

Er zijn veel cryptografische bewerkingen mogelijk; enkele bekendste voorbeelden zijn:

 • Versleuteling: het transformeren van een bericht zonder opmaak naar een gecodeerd bericht zodat het bericht vertrouwelijk blijft
 • Decodering: een cijfertekstbericht weer omzetten in een tekstbericht
 • Veilige hashing: het uitvoeren van onomkeerbare (eenrichtings) compressie om een statisch gerangschikte, computationeel verschillende weergave voor een specifiek bericht te creëren.

Cryptografie is gebaseerd op wiskunde en rekenen wordt vaak gebruikt in algoritmen die verband houden met cryptografie. Er is een kleine subset van primitieven, schema's en protocollen die door ontwikkelaars worden gebruikt. Ontwikkelaars implementeren meestal de algoritmen niet zelf, maar gebruiken de schema's en protocollen die worden geleverd door cryptografische API's en runtimes.

Een primitief kan een blokcijfer zijn zoals AES. Een primitief is elk algoritme dat wordt gebruikt als bouwsteen voor een cryptografisch schema. Een systeem is bijvoorbeeld een block cipher werkingsmodus zoals CBC of GCM. Een of meer cryptografische schema's kunnen een cryptografisch protocol vormen. Een protocol zoals TLS gebruikt veel cryptografische schema's, maar ook technieken voor berichtcodering / -decodering, berichtvolgorde, gebruiksvoorwaarden etc. Laag-niveau cryptografische API's bieden gewoon directe toegang tot primitieven, terwijl API's op hoog niveau toegang kunnen bieden tot volledige protocolimplementaties.

Berichten zijn met de hand versleuteld en ontsleuteld sinds het geschreven woord is uitgevonden. Mechanische apparaten worden al sinds de oude Griekse samenleving gebruikt. Dit soort cryptografie wordt klassieke cryptografie genoemd . Veel inleidingen tot cryptografie beginnen met klassieke cryptografie omdat deze relatief eenvoudig te analyseren is. Klassieke algoritmen voldoen echter niet aan de vereiste beveiliging van moderne constructies en zijn vaak gemakkelijk te doorbreken. Voorbeelden van klassieke schema's zijn de Caesar en de Vigenère. Het meest bekende mechanische apparaat is ongetwijfeld de Enigma-codeermachine.

Moderne cryptografie is gebaseerd op wetenschap - voornamelijk wiskunde en getaltheorie / groepentheorie. Het gaat om veel ingewikkelder algoritmen en sleutelgroottes. Deze kunnen alleen efficiënt worden verwerkt door computerapparatuur. Om deze reden maakt moderne cryptografie voornamelijk gebruik van byte-georiënteerde invoer en uitvoer. Dit betekent dat berichten moeten worden geconverteerd naar binair en terug voordat ze kunnen worden getransformeerd door een implementatie van een cryptografisch algoritme. Dit betekent dat (tekstuele) berichten moeten worden getransformeerd met behulp van tekencodering voordat ze worden gecodeerd.

Vormen van tekencodering van tekstberichten is UTF-8. Gestructureerde berichten kunnen worden gecodeerd met ASN.1 / DER of canonieke XML-representaties - of een willekeurig aantal eigen technieken. Soms moet de binaire uitvoer ook weer in tekst worden omgezet. In dit geval kan een coderingsschema zoals base 64 of hexadecimalen worden gebruikt om de binaire gegevens in tekst weer te geven.

Cryptografie is notoir moeilijk om goed te krijgen. Ontwikkelaars mogen alleen constructies gebruiken die ze volledig begrijpen. Indien mogelijk moet een ontwikkelaar een hoger niveau protocol zoals TLS gebruiken om transportbeveiliging te creëren. Er is geen praktische kans om een veilig algoritme, schema of protocol te maken zonder formeel onderwijs of uitgebreide ervaring. Voorbeelden van kopiëren / plakken van internet leiden waarschijnlijk niet tot veilige oplossingen en kunnen zelfs leiden tot gegevensverlies.