Looking for dapper Keywords? Try Ask4Keywords

Dapper.NET null versus DBNull


Voorbeeld

In ADO.NET is correct omgaan met null een constante bron van verwarring. Het belangrijkste punt in dapper is dat u dit niet hoeft te doen ; het behandelt het allemaal intern.

  • parameterwaarden die null zijn, worden correct verzonden als DBNull.Value
  • gelezen waarden die null zijn, worden gepresenteerd als null , of (in het geval van toewijzing aan een bekend type) eenvoudig genegeerd (waardoor de op type gebaseerde standaard wordt verlaten)

Het werkt gewoon:

string name = null;
int id = 123;
connection.Execute("update Customer set Name=@name where Id=@id",
    new {id, name});