django-formsModelformulier gebruiken


Invoering

Django ModelForm maakt het mogelijk om een Form-klasse te maken van een Django-model.

Modelformulier gebruiken Gerelateerde voorbeelden