django-haystackAan de slag met django-hooiberg


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat django-hooiberg is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen in de django-hooiberg vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor django-hooiberg nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

versies

Versie Publicatiedatum
2.5.1 2016/10/28
2.5.0 2016/07/12
2.4.1 2015/10/29
2.4.0 2015/06/09
2.3.2 2015/11/11
2.3.1 2014/09/22
2.3.0 2014/09/19
2.2.1 2014/09/03
2.2.0 2015/08/03
2.1.0 2013/07/28
2.0.0 2013/05/12

Installatie of instellingen

Het hooibergpakket installeren

pip install django-haystack
 

Configuratie

Voeg haystack aan de INSTALLED_APPS van uw project binnen uw settings.py bestand:

# settings.py
INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',

  # Put haystack with above your project's apps
  'haystack',
  
  'myproject_app',
]
 

Voeg nu de instellingen voor uw backend toe. Haystack ondersteunt momenteel: solr, elastisch zoeken, whoosh en xapian.

Solr:

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.solr_backend.SolrEngine',
    'URL': 'http://127.0.0.1:8983/solr'
    # ...or for multicore...
    # 'URL': 'http://127.0.0.1:8983/solr/mysite',
  },
}
 

Elasticsearch:

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.elasticsearch_backend.ElasticsearchSearchEngine',
    'URL': 'http://127.0.0.1:9200/',
    'INDEX_NAME': 'haystack',
  },
}
 

whoosh:

import os

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.whoosh_backend.WhooshEngine',
    'PATH': os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'whoosh_index'),
  },
}
 

Xapian:

import os

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'xapian_backend.XapianEngine',
    'PATH': os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'xapian_index'),
  },
}