doctrine2Aan de slag met doctrine2


Opmerkingen

Doctrine 2 is de spreektaal die wordt gebruikt voor de component Object Relational Mapper (ORM) van het Doctrine-project .

De ORM bevindt zich bovenop de DBAL (Database Abstraction Layer) van het Doctrine-project en biedt manieren om informatie in de onderliggende database op te vragen en te manipuleren met behulp van DSL van Doctrine.

Het gebruik van de ORM biedt ontwikkelaars veel voordelen ten opzichte van directe toegang tot de database:

  • DBAL abstraheert over veel platforms waardoor dezelfde ORM-code kan worden gebruikt met veel databasesplatforms. (MySQL, PgSQL, Sqlite, Oracle)
  • Door databasestructuren toe te wijzen aan domeinmodellen kunnen zorgen worden gescheiden .
  • Ondersteuning voor geavanceerde cachetechnieken op veel platforms (APC, Redis, etc.)

Bovendien biedt Doctrine 2 integraties met vele populaire PHP-webframeworks ( Symfony , Zend , Laravel ) die de installatie moeilijk maken.

Installatie of instellingen

Doctrine 2 is eenvoudig te installeren via componist

composer require doctrine/orm
 

maar het kan ook worden gedownload van http://www.doctrine-project.org/projects/orm.html of van de GitHub-projectpagina .