embedded-linuxAan de slag met embedded-linux


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat embedded-linux is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen embedded-linux vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen linken. Omdat de documentatie voor embedded-linux nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het installeren of installeren van embedded-linux.

ARM Veelzijdige Express-emulatie op Qemu

Milieu introductie:

Host ubuntu: - 12.04

Linux-kernelversie: linux-4.4

busybox-versie: 1.24.0

Cross-compiler gereedschapsketen: arm-2014.05-29-arm-geen-linux-gnueabi-i686-pc-linux gnu.tar.bz2

qemu-versie: qemu-2.5

Download en installatie van QEMU:

$ mkdir Source_Code
$ cd Source_Code
$ git clone git://git.qemu-project.org/qemu.git
$ cd qemu
$ git checkout remotes/origin/stable-2.5 -b stable-2.5
$ cd ../../
$ mkdir -p Binary_images/Qemu_Bin
$ cd Qemu_src/qemu
$ cd Source_Code/qemu
$ ./configure --target-list=arm-softmmu --prefix=/Path/to/your/Binary_images/Qemu_Bin
$ make
$ make install
 

ARM Cross_Compiler Installatie van gereedschapsketen:

Download broncode: http://sourcery.mentor.com/public/gnu_toolchain/arm-none-linux-gnueabi/

Downloaden -> arm-2014.05-29-arm-geen-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2

$ mkdir -p Binary_images/ARM_Cross_Tools
$ cd Binary_images/ARM_Cross_Tools
$ tar xvf arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
 

Download Linux kernel broncode:

$ cd Source_Code
$ git clone https://github.com/torvalds/linux
$ cd linux
# Switch to version v4.4
$ git checkout v4.4
 

Voorbereiding op compilatie: standaardconfiguratie voor doelbord laden, bijv. Vexpress_defconfig.

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- vexpress_defconfig
 

Pas enkele instellingen aan of schakel deze vanaf nu niet meer in de toekomst wel in.

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=path to your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
 

Compileer de kernel

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- all
 

Controleer of qemu en kernel met succes kunnen worden uitgevoerd:

~/Binary_images/Qemu_Bin/qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -dtb ./arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -kernel ./arch/arm/boot/zImage -append “console=ttyAMA0” -serial stdio
 

Busybox compileren voor ARM op QEMU:

Download Busybox van https://busybox.net/downloads/

$ cd busybox
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- defconfig
 

Schakel enkele instellingen in of uit zoals hieronder vermeld

$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
 

Busybox-instellingen -> Build-opties ->

[*] BusyBox bouwen als een statisch binair bestand (geen gedeelde bibliotheken)

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- install
 

De bovenstaande opdracht bouwt Busybox en maakt een map genaamd _install met de rootbestandssysteemstructuur. Vervolgens moet u een map maken voor het koppelen van virtuele bestandssystemen zoals proc, sys en init scripts.

$ mkdir -p _install/proc/
$ mkdir -p _install/sys/
$ mkdir -p _install/tmp/
$ mkdir -p _install/root/
$ mkdir -p _install/var/
$ mkdir -p _install/mnt/
$ mkdir -p _install/etc/init.d/
 

Maak een bestandsnaam rcS in map _install / etc / init.d / en bewerk het rcS-bestand met onderstaande inhoud

#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
mount -a
echo /sbin/mdev /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
 

Maak een bestandsnaam inittab in _install / etc / en bewerk deze met onderstaande inhoud.

# /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
console::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/bin/umount -a -r
::restart:/sbin/init
 

Download en kopieer het fstab-bestand naar / etc /. map in rootfs

$ wget clone https://github.com/mahadevvinay/Embedded_Stuff/tree/master/Embedded_Linux_Virtual_Setup/fstab
 

Maak een ext3-afbeeldingsbestand en kopieer alle bestanden in onze map _install naar afbeelding:

$ dd if=/dev/zero of=RootFS.ext3 bs=1M count=$((32))
$ sudo mkfs.ext3 RootFS.ext3
$ mkdir tmpfs
$ sudo mount -t ext3 RootFS.ext3 tmpfs/ -o loop
$ sudo cp -r _install/* tmpfs/.
$ sudo umount tmpfs
 

Het complete commando is om te emuleren:

~/Qemu_/Binary_images/Qemu_Bin/bin/qemu-system-arm -M vexpress-a9 -dtb path to your linux folder/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -kernel path to your linux folder/arch/arm/boot/zImage -append root=/dev/mmcblk0 console=ttyAMA0 -sd path to your busybox-1.24.0/RootFS.ext3 -serial stdio
 

De bovenstaande setup is voor Qemu, dezelfde procedure kan worden gebruikt om een Embedded Target in te stellen.