epplusAan de slag met epplus


Opmerkingen

EPPlus is een .NET-bibliotheek die Excel 2007/2010/2013-bestanden leest en schrijft met behulp van het Open Office XML-formaat (xlsx).

EPPlus ondersteunt:

 • Celbereiken
 • Celstijlen (Rand, Kleur, Vulling, Lettertype, Nummer, Uitlijningen)
 • Grafieken
 • Afbeeldingen
 • vormen
 • Comments
 • tabellen
 • Bescherming
 • Encryption
 • Draaitabellen
 • Gegevensvalidatie
 • Conditionele opmaak
 • VBA
 • Formule berekening

versies

Versie Publicatiedatum
Eerste uitgave 2009-11-30
2.5.0.1 2010-01-25
2.6.0.1 2010-03-23
2.7.0.1 2010-06-17
2.8.0.2 2010-11-15
2.9.0.1 2011-05-31
3.0.0.2 2012-01-31
3.1 2012-04-11
4.0.5 2016/01/08
4.1 2016/07/14

Ermee beginnen

//Create a new ExcelPackage
using (ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage())
{
  //Set some properties of the Excel document
  excelPackage.Workbook.Properties.Author = "VDWWD";
  excelPackage.Workbook.Properties.Title = "Title of Document";
  excelPackage.Workbook.Properties.Subject = "EPPlus demo export data";
  excelPackage.Workbook.Properties.Created = DateTime.Now;

  //Create the WorkSheet
  ExcelWorksheet worksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("Sheet 1");

  //Add some text to cell A1
  worksheet.Cells["A1"].Value = "My first EPPlus spreadsheet!";
  //You could also use [line, column] notation:
  worksheet.Cells[1,2].Value = "This is cell B1!";

  //Save your file
  FileInfo fi = new FileInfo(@"Path\To\Your\File.xlsx");
  excelPackage.SaveAs(fi);
}

//Opening an existing Excel file
FileInfo fi = new FileInfo(@"Path\To\Your\File.xlsx");
using (ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage(fi))
{
  //Get a WorkSheet by index. Note that EPPlus indexes are base 1, not base 0!
  ExcelWorksheet firstWorksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets[1];
  
  //Get a WorkSheet by name. If the worksheet doesn't exist, throw an exeption
  ExcelWorksheet namedWorksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets["SomeWorksheet"];

  //If you don't know if a worksheet exists, you could use LINQ,
  //So it doesn't throw an exception, but return null in case it doesn't find it
  ExcelWorksheet anotherWorksheet = 
    excelPackage.Workbook.Worksheets.FirstOrDefault(x=>x.Name=="SomeWorksheet");

  //Get the content from cells A1 and B1 as string, in two different notations
  string valA1 = firstWorksheet.Cells["A1"].Value.ToString();
  string valB1 = firstWorksheet.Cells[1,2].Value.ToString();

  //Save your file
  excelPackage.Save();
}
 

Installatie

Download de bestanden van CodePlex en voeg ze toe aan het project.

Of installeer de bestanden met Pakketbeheer.

PM> Install-Package EPPlus