functionAan de slag met functie


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat een functie is en waarom een ontwikkelaar deze mogelijk wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen de functie vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen. Aangezien de Documentatie voor functie nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Installatie of instellingen

Een functie is een blok van georganiseerde, herbruikbare code die wordt gebruikt om een enkele, gerelateerde actie uit te voeren. Functies nemen meestal gegevens aan, verwerken deze en retourneren een resultaat.

Door de gebruiker gedefinieerde functie

Een functie gedefinieerd door de gebruiker.

Voorbeeld in PHP

  //Function definition

  function add ($a, $b)
  {
    $sum = $a + $b;
    return $sum;
  }
  
  //Function invokation
  
  $sum = add(1,2);