gtk3Aan de slag met gtk3


Opmerkingen

GTK + 3 ook bekend als Gtk3 is een multi-platform GUI toolkit, het is geschreven in C maar heeft bindingen voor veel talen, waaronder C ++, Python, Vala en Ruby. (Zie voor de volledige lijst de Gtk-website ).

Gtk + is onderdeel van het GNU-project en valt onder de GNU LGPL-licenties, wat betekent dat het mag worden gebruikt door alle ontwikkelaars, inclusief ontwikkelaars die eigen software ontwikkelen, zonder licentiekosten of royalty's.

Credits: losjes gebaseerd op http://www.gtk.org/

versies

Versie Publicatiedatum
3.20 2016/03/01
3.18 2015/09/01
3.16 2015/03/01
3.14 2014/09/01
3.12 2014/03/01
3.10 2013/09/01
3.8 2013/03/01
3.6 2012-09-01
3.4 2012-04-01
3.2 2011-10-01
3.0 2010-02-01

bronnen:

[C] "Hallo wereld" in Gtk +

#include <gtk/gtk.h>

// callback function which is called when button is clicked
static void on_button_clicked(GtkButton *btn, gpointer data) {
  // change button label when it's clicked
  gtk_button_set_label(btn, "Hello World");
}

// callback function which is called when application is first started
static void on_app_activate(GApplication *app, gpointer data) {
  // create a new application window for the application
  // GtkApplication is sub-class of GApplication
  // downcast GApplication* to GtkApplication* with GTK_APPLICATION() macro
  GtkWidget *window = gtk_application_window_new(GTK_APPLICATION(app));
  // a simple push button
  GtkWidget *btn = gtk_button_new_with_label("Click Me!");
  // connect the event-handler for "clicked" signal of button
  g_signal_connect(btn, "clicked", G_CALLBACK(on_button_clicked), NULL);
  // add the button to the window
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), btn);
  // display the window
  gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(window));
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  // create new GtkApplication with an unique application ID
  GtkApplication *app = gtk_application_new(
    "org.gtkmm.example.HelloApp", 
    G_APPLICATION_FLAGS_NONE
  );
  // connect the event-handler for "activate" signal of GApplication
  // G_CALLBACK() macro is used to cast the callback function pointer
  // to generic void pointer
  g_signal_connect(app, "activate", G_CALLBACK(on_app_activate), NULL);
  // start the application, terminate by closing the window
  // GtkApplication* is upcast to GApplication* with G_APPLICATION() macro
  int status = g_application_run(G_APPLICATION(app), argc, argv);
  // deallocate the application object
  g_object_unref(app);
  return status;
}
 

[C ++] "Hallo wereld" in gtkmm

#include <gtkmm/application.h>
#include <gtkmm/applicationwindow.h>
#include <gtkmm/button.h>

// main window of the application
class HelloWorldWindow : public Gtk::ApplicationWindow {
  // a simple push button
  Gtk::Button btn;
public:
  HelloWorldWindow()
  : btn("Click me!") {// initialize button with a text label
    // when user presses the button "clicked" signal is emitted
    // connect an event handler for the signal with connect()
    // which accepts lambda expression, among other things
    btn.signal_clicked().connect(
    [this]() {
      btn.set_label("Hello World");
    });
    // add the push button to the window
    add(btn);
    // make the window visible
    show_all();
  }
};

int main(int argc, char *argv[]) {
   // This creates an Gtk+ application with an unique application ID
   auto app = Gtk::Application::create(argc, argv, "org.gtkmm.example.HelloApp");
   HelloWorldWindow hw;
   // this starts the application with our window
   // close the window to terminate the application
   return app->run(hw);
}
 

Installatie of instellingen

Python

ramen

De eenvoudigste manier om GTK3 voor Python te installeren is met behulp van PyGObject voor Windows . Het biedt een installatieprogramma dat de meeste dingen installeert die u nodig hebt om GTK-applicaties te ontwikkelen.

Het aantal opties dat het PyGObject-installatieprogramma biedt, kan ontmoedigend zijn, maar voor de meeste GTK-projecten is de enige optie die u moet selecteren GTK+ 3.xx

C ++

De C ++ binding voor Gtk + staat bekend als gtkmm .

ramen

Op Microsoft Windows kan gtkmm worden geïnstalleerd via een MSYS2- omgeving. Nadat de MSYS2-omgeving is ingesteld door het installatieprogramma te installeren en de pakketlijst bij te werken, installeert u gtkmm met

pacman -S mingw-w64-x86_64-gtkmm3 #64 bit
pacman -S mingw-w64-i686-gtkmm3  #32 bit
 

Installeer pkg-config voor eenvoudig verkrijgen van compiler- en linker-vlaggen en integratie van GNU autotools build

pacman -S pkg-config
 

Nu kan de gtkmm-toepassing worden gecompileerd, gekoppeld en uitgevoerd vanuit een MSYS2-omgeving.

# enable C++ 14 support if needed
# -mwindows flag is to suppress the background command-prompt window 
# for GUI applications
g++ -mwindows -std=c++14 -o app.exe app.cpp `pkg-config --cflags --libs gtkmm-3.0`
./app.exe
 

Het uitvoerbare bestand wordt echter niet buiten de MSYS2-shell uitgevoerd vanwege het ontbreken van standaardomgevingsvariabelen voor het zoeken naar .dll. De volgende DLL-bestanden moeten handmatig worden gekopieerd van <MSYS2 INSTALLATION DIRECTORY>\mingw64\lib\ (voor 64-bits installatie) naar de applicatiemap (waar de .exe zich bevindt). De versienummers kunnen veranderen afhankelijk van de installatie.

libatk-1.0-0.dll
libatkmm-1.6-1.dll
libbz2-1.dll
libcairo-2.dll
libcairo-gobject-2.dll
libcairomm-1.0-1.dll
libepoxy-0.dll
libexpat-1.dll
libffi-6.dll
libfontconfig-1.dll
libfreetype-6.dll
libgcc_s_seh-1.dll
libgdk_pixbuf-2.0-0.dll
libgdk-3-0.dll
libgdkmm-3.0-1.dll
libgio-2.0-0.dll
libgiomm-2.4-1.dll
libglib-2.0-0.dll
libglibmm-2.4-1.dll
libgmodule-2.0-0.dll
libgobject-2.0-0.dll
libgtk-3-0.dll
libgtkmm-3.0-1.dll
libharfbuzz-0.dll
libiconv-2.dll
libintl-8.dll
libpango-1.0-0.dll
libpangocairo-1.0-0.dll
libpangoft2-1.0-0.dll
libpangomm-1.4-1.dll
libpangowin32-1.0-0.dll
libpixman-1-0.dll
libpng16-16.dll
libsigc-2.0-0.dll
libstdc++-6.dll
libwinpthread-1.dll
zlib1.dll
 

Na deze stap zou het programma moeten worden uitgevoerd. Maar het zal geen standaardpictogrammen vinden voor Gtk +, dwz het Adwaita-pictogramthema , dus pictogrammen worden mogelijk niet geladen. De pictogrammen en een paar andere bestanden moeten in de applicatiemap worden gekopieerd zodat de applicatie ze kan laden.

Van <MSYS2 INSTALL DIRECTORY>

mingw64
 |
 +-- lib
   |
   +-- gdk-pixbuf-2.0
share
 |
 +-- icons
    |
    +-- Adwaita
    |
    +-- hicolor (fallback icon theme for Gtk+)
 

Naar toepassingsmap, met dezelfde mapstructuur.

beginnerskit

#include <gtk/gtk.h>
static void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
gtk_main_quit();
}
int main(int argc, char *argv[])
{
gtk_init(&argc, &argv);
GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Window");
g_signal_connect(window, "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);

GtkWidget *k;
k= gtk_fixed_new();
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), k);

    GtkWidget* la,*r;
  la = gtk_button_new_with_label (",mkl");
   gtk_fixed_put (GTK_FIXED (k), la,50,237);
  gtk_widget_set_size_request(la, 98, 90);
//  gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER (la)  , 5);


  r = gtk_button_new_with_label (",kii");
   gtk_fixed_put (GTK_FIXED (k), r,150,237);
  gtk_widget_set_size_request(r, 98, 90);

  gtk_widget_set_size_request(GTK_WIDGET(window),300,349);
gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(window));

gtk_main();
return 0;
}
 

compileren:

c++ starterkit.c `pkg-config --libs --cflags gtk+-3.0` -o p
 

en

./p