itextStijlen: iText 5 versus iText 7


Opmerkingen

Een document maken waarin u tussen stijlen moet schakelen, is vaak vervelend in iText 5. U moet veel Chunk objecten maken en u moet altijd een afweging maken tussen het rechtstreeks toepassen van de stijlen op elke nieuwe Chunk of het maken van een hulpmethode die de Chunk voor u maakt.

Wat we hebben opgelost in iText 7:

Het is nu mogelijk om methoden te koppelen. De setFont() , setFontSize() , addStyle() en andere methoden retourneren allemaal het object waarop ze worden aangeroepen. Een Paragraph toevoegen met verschillende stijlen kan nu op één regel:

document.add(
  new Paragraph()
    .add("In this example, named ")
    .add(new Text("HelloWorldStyles").addStyle(style))
    .add(", we experiment with some text in ")
    .add(new Text("code style").addStyle(style))
    .add("."));

Met het object Style kunt u nu ook verschillende eigenschappen (lettertype, letterkleur, achtergrondkleur, lettergrootte, ...) in één keer addStyle() met de methode addStyle() .

Wil meer weten?

Lees Introductie van de PdfFont-klasse uit hoofdstuk 1 in de tutorial iText 7: Building Blocks . Ontvang het gratis ebook!

Stijlen: iText 5 versus iText 7 Gerelateerde voorbeelden