jdbcAan de slag met jdbc


Opmerkingen

JDBC, of Java DataBase Connectivity, is de Java-specificatie voor het verbinden met (relationele) databases. JDBC biedt een gemeenschappelijke API in de vorm van een aantal interfaces en uitzonderingen en verwachtingen (of vereisten) van stuurprogramma's.

De JDBC-specificatie bestaat uit twee delen:

 1. Een specificatiedocument, beschikbaar op de JSR-221-pagina
 2. De API en de bijbehorende documentatie, opgenomen in de Java SE API (pakketten java.sql en javax.sql )

De meeste relationele databases en sommige niet-relationele databases bieden een stuurprogramma dat de JDBC implementeert.

versies

Versie Publicatiedatum
3.0 2002/02/06
4.0 2006-12-11
4.1 2011-07-07
4.2 2014/03/18

Verbinding maken

Om JDBC te kunnen gebruiken, moet het JDBC-stuurprogramma van uw database op het klassenpad van uw toepassing staan.

Er zijn meerdere manieren om verbinding te maken met een database, maar de gebruikelijke manieren zijn om java.sql.DriverManager of om een database-specifieke implementatie van javax.sql.DataSource te configureren en te gebruiken.

Een eenvoudig voorbeeld om een verbinding met een database te maken met de URL jdbc:somedb://localhost/foobar en voer een update-statement uit om alle werknemers een verhoging van 5% te geven:

try (Connection connection = DriverManager.getConnection(
    "jdbc:somedb://localhost/foobar", "anna", "supersecretpassword");
   Statement updateStatement = connection.createStatement()) {
  
  updateStatement.executeUpdate("update employees set salary = salary * 1.05");
}
 

Zie voor meer informatie een databaseverbinding maken