linux-device-driverAan de slag met linux-device-driver


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat linux-device-driver is, en waarom een ontwikkelaar het zou willen gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen het linux-device-stuurprogramma vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor linux-device-driver nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Hallo wereld apparaatstuurprogramma

hello_world.c

#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>

#define AUTHOR "Bruce Lee"
#define DESC  "Hello World driver"

static int __init init(void)
{
  printk(KERN_DEBUG "Hello World\n");
  return 0;
}

static void __exit deinit(void)
{
  printk(KERN_DEBUG "Goodbye World\n");
}

module_init(init);
module_exit(deinit);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR(AUTHOR);
MODULE_DESCRIPTION(DESC);
 

Makefile:

KDIR ?= /lib/modules/`uname -r`/build
obj-m += hello_world.o

all:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules

clean:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
 

Hoe te compileren:

$ make
 

Hoe de module in te voegen:

$ sudo insmod hello_world.ko
 

Afdrukberichten bekijken

$ dmesg
 

Hoe een lijst van modules te geven

$ lsmod | grep hello_worls
 

Hoe de module te verwijderen

$ sudo rmmod hello_world
 

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van linux-device-driver.