listAan de slag met lijst


Opmerkingen

Zie HTML-lijst voor HTML-lijsten .

De huidige tag-info van de lijst vermeldt ook veel over lijsten van uitdrukkingen die worden samengevoegd door logische (kortsluitende) operatoren.

Lijsten zijn een constructie die wordt aangeboden door, of gemaakt in, veel programmeertalen en -omgevingen (vooral als ze generiek zijn ) die objecten met dezelfde typegroep groeperen, met een volgorde en zo vaak beschikbaar per index, maar normaal zonder een maximale lengte. Ze zijn een van de fundamentele collecties .

Mogelijke subonderwerpen:

  • Soorten lijsten

Meer informatie: Wikipedia

Beschikbaarheid

Verschillende vormen van lijsten zijn ofwel een basisgegevenstype of kunnen vrij eenvoudig worden geconstrueerd in de meeste programmeeromgevingen.

Gekoppelde lijsten kunnen bijvoorbeeld worden samengesteld als de programmeertaal structuren en verwijzingen of verwijzingen biedt, of zelfs met slechts twee (aanpasbare) arrays, een van de volgende indexen en de andere van het type dat wordt opgeslagen.

Eenvoudige lijst en geneste lijst

Lijst kan n aantal items bevatten. De items in de lijst worden gescheiden door komma's

 >> a = [1,2,3]
 

Gebruik de index om toegang te krijgen tot een element in de lijst. De index begint vanaf 0

 >> a[0]
 >> 1
 

Lijsten kunnen worden genest.

>> nested_list = [ [1,2,3], ['a','b','c'] ]
>> nested_list[0]
>> [1,2,3]
>> nested_list[1][0]
>> 'a'