Looking for mesos Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for mesos Keywords? Try Ask4Keywords

mesosAan de slag met meso's


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat mesos is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen in meso's vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor mesos nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Mesosbeschrijving en installatie van Mespsheres-pakket

Mesos is een clustermanager die streeft naar een verbeterd gebruik van middelen door middelen dynamisch te delen tussen meerdere frameworks. Het werd in 2009 gestart aan de Universiteit van Californië, Berkeley en wordt in veel bedrijven gebruikt, waaronder Twitter en Airbnb. Het werd een Apache-topproject in juli 2013 na bijna twee jaar incubatie. Mesos deelt de beschikbare capaciteit van machines (of knooppunten) over taken van verschillende aard, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. Mesos kan worden beschouwd als een kernel voor het datacenter dat een uniforme weergave van bronnen op alle knooppunten biedt en naadloze toegang tot deze bronnen op een manier die vergelijkbaar is met wat een kernel van het besturingssysteem doet voor een enkele computer. Mesos biedt een kern voor het bouwen van datacenter-applicaties en het hoofdbestanddeel is een schaalbare tweefasige planner. Met de Mesos API kunt u een breed scala aan toepassingen uitdrukken zonder de domeinspecifieke informatie in de Mesos-kern te brengen. Door gefocust te blijven op de kern, vermijdt Mesos problemen die zich voordoen bij monolithische planners.

Ubuntu

# Setup
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv E56151BF
DISTRO=$(lsb_release -is | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
CODENAME=$(lsb_release -cs)

# Add the repository
echo "deb http://repos.mesosphere.com/${DISTRO} ${CODENAME} main" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mesosphere.list
sudo apt-get -y update

# Install
sudo apt-get -y install mesos
 

RedHat / CentOS

# Install Zookeeper
sudo rpm -Uvh http://archive.cloudera.com/cdh4/one-click-install/redhat/6/x86_64/cloudera-cdh-4-0.x86_64.rpm
sudo yum -y install zookeeper

# Install Mesos
sudo rpm -Uvh http://repos.mesosphere.com/el/7/noarch/RPMS/mesosphere-el-repo-7-1.noarch.rpm
sudo yum -y install mesos
 

Meer