muleAan de slag met muilezel


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat muilezel is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen mule vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Omdat de Documentatie voor mule nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Eenvoudig voorbeeld om toegang te krijgen tot een database en alle records in de database te selecteren met behulp van anypoint studio

<http:listener-config name="HTTP_Listener_Configuration" host="localhost" port="${http.port}" doc:name="HTTP Listener Configuration"/>

<db:mysql-config name="MySQL_Configuration" host="${db.host}" port="${db.port}" user="${db.user}" password="${db.password}" database="${db.database}" doc:name="MySQL Configuration"/>

<context:property-placeholder location="prop.properties"/>

<flow name="Total">
  <http:listener config-ref="HTTP_Listener_Configuration" path="/" allowedMethods="GET" doc:name="HTTP"/>

  <db:select config-ref="MySQL_Configuration" doc:name="Database">
    <db:parameterized-query><![CDATA[SELECT * FROM TableName]]></db:parameterized-query>
  </db:select>

  <json:object-to-json-transformer doc:name="Total"/>

</flow>http://stackoverflow.com/documentation/mule/4147/getting-started-with-mule/28752/mule-flow-xml-for-simple-hello-example#
 

Installatie of Setup op MS Windows OS

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van mule.

 1. Voordat we met muilezel beginnen, moeten we ervoor zorgen dat Java Home is ingesteld.
 2. Mule CE-runtime hoeft niet te worden geïnstalleerd.
 3. We moeten het gedownloade bestand gewoon uitpakken en naar de map bin van mule runtime gaan.
 4. In MS Windows-besturingssysteem moeten we het bestand mule.bat uitvoeren met beheerdersrechten.
 5. Mule zal de standaard-app nu gebruiken.
 6. Nu kunt u de mule-app handmatig implementeren door het zipbestand van de mule-app net voorbij de app-directory van runtime te passeren en de log-log-directory aan te vinken.

Mule flow xml voor eenvoudig hallo voorbeeld

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  
  <mule xmlns:http="http://www.mulesoft.org/schema/mule/http" xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core"
    xmlns:doc="http://www.mulesoft.org/schema/mule/documentation"
    xmlns:spring="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-current.xsd
  http://www.mulesoft.org/schema/mule/core http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/current/mule.xsd
  http://www.mulesoft.org/schema/mule/http http://www.mulesoft.org/schema/mule/http/current/mule-http.xsd">
    <http:listener-config name="HTTP_Listener_Configuration"
      host="0.0.0.0" port="8082" doc:name="HTTP Listener Configuration" />
    <flow name="helloworldFlow">
      <http:listener config-ref="HTTP_Listener_Configuration"
        path="/Hello" allowedMethods="GET" doc:name="HTTP" />
      <set-payload value="Hello #[message.inboundProperties.'http.query.params'.name]" doc:name="Set Payload" />
      <logger message="#[message.payloadAs(java.lang.String)]" level="INFO" doc:name="Logger" />
    </flow>
  </mule>