octaveAan de slag met octaaf


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat octaaf is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen een octaaf vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Omdat de documentatie voor het octaaf nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Hallo Wereld

 1. start Octave door het commando octave (het uitvoerbare bestand zou op je pad moeten zijn)

 2. typ disp('Hello, World!') bij de Octave-opdrachtprompt

>> disp('Hello, World!')
Hello, World!
 

Installatie of instellingen

Instructies voor het instellen of installeren van een octaaf.

Octave installeren voor debian-systemen ( Debian , Ubuntu ):

Eenvoudig: sudo apt-get install octave

Geavanceerd: Nou, als u andere externe pakketten wilt installeren

sudo apt-get install octave-control octave-image octave-io octave-optim octave-signal octave-statistics
 

Voor verdere details zoals

 • installeren vanaf PPA.
 • installeren vanaf bronnen, etc.

Een zeer goed gedetailleerde wiki is aanwezig op de wikipagina's van Octave

 • Kijk hier voor Debian of Ubuntu - wiki

 • Voor Windows , kijk hier eens naar - wiki

 • En voor Mac OS X kijk hier eens naar - wiki

matrices

Maak een 2x3-matrix. Elke rij is een door komma's gescheiden lijst met elementen. Rijen worden gescheiden door een puntkomma.

A = [1, 2, 3; 4, 5, 6]

# A =
#
#  1  2  3
#  4  5  6
 

Som van twee matrices

B = [1, 1, 1; 1, 1, 1]

# B =
#
#  1  1  1
#  1  1  1

A+B

# ans =
#
#  2  3  4
#  5  6  7
 

Matrix vermenigvuldigen met een scalaire waarde

2*A

# ans =
#
#  2  4  6
#  8  10  12
 

Matrix vermenigvuldiging

C = [1, 0; 0, 0; 0, 1]

# C =
#
#  1  0
#  0  0
#  0  1

A*C

# ans =
#
#  1  3
#  4  6
 

Een matrix kan een kolomvector zijn

C = [2; 0; 1]

# C =
#
#  2
#  0
#  1

A * C
# ans =
# 
#   5
#  14
 

Matrices samenvoegen

Voor horizontale aaneenschakeling is dat kolomgewijs twee blokmatrices samenvoegen

A= [1,2;3,4]; 
B=[4,3;2,1];
C=horzcat(A,B);
disp(C)
# C=
#
# 1 2 4 3 
# 3 4 2 1 
 

Opdrachten lezen uit een scriptbestand

Octaafopdrachten kunnen in een bestand worden opgeslagen en worden geëvalueerd door het bestand met de source .

Laat hello.m bijvoorbeeld het tekstbestand zijn dat twee regels bevat (de eerste regel is een opmerking)

# my first Octave program
disp('Hello, World!')
 

Als u source hello.m bij een Octave-opdrachtprompt, krijgt u

>> source hello.m
Hello, World!
 

Merk op dat een scriptbestand niet noodzakelijk de extensie .m hoeft te hebben.