Looking for paypal Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for paypal Keywords? Try Ask4Keywords

PayPalwebhooks


parameters

Parameter Details
app Onze Express applicatie referentie
bodyParser De body-parser pakketreferentie voor het werken met JSON-gecodeerde lichamen
klant identificatie De applicatie-client-ID (OAuth 2-inloggegevens)
http Het http-pakket voor het uitvoeren van de server
paypal Het PayPal Node SDK-referentieobject
geheim Het toepassingsgeheim (OAuth 2-inloggegevens)
webhookId ID van de te wijzigen webhook
webhookUpdate JSON-object met de webhookdetails die moeten worden bijgewerkt

Opmerkingen

Deze voorbeelden bevatten werkvoorbeelden van het gebruik van PayPal-webhooks voor het bewaken van gebeurtenissen voor uw toepassing en betalingen.

webhooks Gerelateerde voorbeelden