plsqlIF-THEN-ELSE-verklaring


Syntaxis

  • ALS [voorwaarde 1] DAN

  • [uit te voeren instructies wanneer voorwaarde 1 WAAR is];

  • ELSIF [voorwaarde 2] DAN

  • [uit te voeren verklaringen wanneer voorwaarde 2 WAAR is];

  • ANDERS

  • [uit te voeren verklaringen wanneer zowel voorwaarde 1 & voorwaarde 2 ONWAAR zijn];

  • STOP ALS;

IF-THEN-ELSE-verklaring Gerelateerde voorbeelden