python-asyncioAan de slag met python-asyncio


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat python-asyncio is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen python-asyncio vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen verwijzen. Aangezien de documentatie voor python-asyncio nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Installatie of instellingen

Om asyncio te installeren:

pip install asyncio
 

Merk op dat python asyncio Python 3.3 of hoger vereist.

Deze module werd sinds Python 3.4 onderdeel van de standaardbibliotheek van Python.

Eenvoudig voorbeeld - 'Hello World' afdrukken met asyncio

import asyncio

async def hello_world():
    print('Hello World')

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(hello_world())
loop.close()