solrjAan de slag met solrj


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat solrj is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen solrj vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen verwijzen. Aangezien de documentatie voor solrj nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Voeg documenten toe aan Solr met SolrJ

Als we een schema hebben dat er als volgt uitziet:

<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true" /> 

<field name="name" type="string" indexed="true" stored="true" />
 

de solrj-code om inhoud toe te voegen aan Solr ziet er als volgt uit:

 package com.stackoverflow.solrj.example;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

import org.apache.solr.client.solrj.SolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServerException;
import org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient;
import org.apache.solr.common.SolrInputDocument;

public class SolrJIndexing {

  private final static String SOLR_URL = "http://localhost:8983/solr/mycollection";

  public static void main(String[] args) {
    SolrClient solrClient = new HttpSolrClient.Builder(SOLR_URL).build();
    SolrInputDocument document1 = getDocument(1, "Document example 1");
    SolrInputDocument document2 = getDocument(2, "Document example 2");
    Collection<SolrInputDocument> docs = new ArrayList<SolrInputDocument>();
    docs.add(document1);
    docs.add(document2);
    try {
      solrClient.add(docs);
      solrClient.commit();
    } catch (SolrServerException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private static SolrInputDocument getDocument(int id, String name) {
    SolrInputDocument document = new SolrInputDocument();
    document.addField("id", id);
    document.addField("name", name);
    return document;
  }

}
 

Eerste SolrJ-client voor lokale STANDALONE-cluster versus externe CLOUD met Kerberos

Handige methode om SolrJ-client te initialiseren op basis van configuratie-eigenschappen;

private void initSolrClient() {
  if (conf.kerberos().isEnabled()) {
    System.setProperty("java.security.auth.login.config", conf.kerberos().confPath());
    HttpClientUtil.addConfigurer(new Krb5HttpClientConfigurer());
  }
  if (conf.solr().getMode() == SolrProperties.Mode.STANDALONE) {
    this.solr = new HttpSolrClient.Builder(conf.solr().url()).build();
  }
  if (conf.solr().getMode() == SolrProperties.Mode.CLOUD) {
    this.solr = new CloudSolrClient.Builder().withZkHost(conf.solr().zookeepers()).build();
  }
}
 

AFSTANDSBEDIENING met Kerberos:

solr.conf.mode=CLOUD
solr.conf.zookepers=zookeeper-01.mydomain.com:2181,zookeeper-02.mydomain.com:2181,zookeeper-03.mydomain.com:2181/solr
kerberos.enabled=true
kerberos.confPath=/my/path/to/krb5/jaas-client.conf
 

LOKALE ontwikkeling:

solr.conf.mode=STANDALONE
solr.conf.url=http://localhost:8983/solr
kerberos.enabled=false
 

Installatie of instellingen

SolrJ maakt deel uit van de Solr-distributie sinds Solr 1.x. De nieuwste Solr versie kan worden gedownload hier . Vanaf Solr-6.3.0, dat is de nieuwste beschikbare versie, moeten we de volgende bibliotheken ophalen en toevoegen aan ons build-pad: / dist / apache-solr-solrj- .jar / dist / solrj-lib /

Als we klaar zijn, is SolrJ klaar om te communiceren met onze Solr-instantie. In het volgende voorbeeld zullen we zien hoe u SolrJ kunt gebruiken om te zoeken naar of inhoud toe te voegen aan Solr.

Vraag Solr aan met SolrJ

Als u met succes documenten aan Solr hebt toegevoegd met behulp van het vorige voorbeeld, kunt u ze nu op deze manier ophalen:

package com.stackoverflow.solrj.example;

import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;

import org.apache.solr.client.solrj.SolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrQuery;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServerException;
import org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient;
import org.apache.solr.client.solrj.response.QueryResponse;
import org.apache.solr.common.SolrDocument;
import org.apache.solr.common.SolrDocumentList;

public class SolrJQueryExample {

  private final static String SOLR_URL = "http://localhost:8983/solr/mycollection";

  public static void main(String[] args) throws SolrServerException, IOException {

    SolrClient solrClient = new HttpSolrClient.Builder(SOLR_URL).build();
    SolrQuery solrQuery = new SolrQuery();
    solrQuery.setQuery("example");
    solrQuery.setStart(0);
    solrQuery.setRows(10);

    QueryResponse queryResponse = solrClient.query(solrQuery);
    SolrDocumentList solrDocs = queryResponse.getResults();
    Iterator<SolrDocument> iterator = solrDocs.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      SolrDocument solrDocument = iterator.next();
      String docId = (String) solrDocument.getFieldValue("id");
      String docName = (String) solrDocument.getFieldValue("name");
      System.out.println("Document " + docId + ": " + docName);
    }

  }
}