system.reactive Een nieuwe waarde selecteren voor elke waarde in een waarneembaar


Voorbeeld

emails.Select(email => email.Body)