Looking for thymeleaf Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for thymeleaf Keywords? Try Ask4Keywords

thymeleafAan de slag met thymeleaf


Opmerkingen

Thymeleaf is een sjabloon-engine, een bibliotheek geschreven in JAVA. Hiermee kan een ontwikkelaar een HTML-, XHTML- of HTML5-paginasjabloon definiëren en deze later met gegevens vullen om de laatste pagina te genereren. Daarom realiseert het een Model-View deel van een Model-View-Controller patroon.

Het belangrijke ontwerpprincipe van Thymeleaf is dat een sjabloon zelf correct geschreven (X) HTML moet zijn.

versies

Versie Datum Nieuwste uitgave Datum
3.xx 2016/05/08 3.0.6 2017/05/07
2.xx 2012-02-09 2.1.5 2016/07/11

Ajax-formulierverzending met Jquery

Formulier verzenden via Ajax met Jquery:

  <div id="yourPanel" th:fragment="yourFragment"> 
    <form id="yourForm" method="POST" 
       th:action="@{/actions/postForm}"
       th:object="${yourFormBean}">
    <div class="form-group">
      <label for="param1"></label>
      <input class="form-component" type="text" th:field="*{param1}" />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="param2"></label>
      <input class="form-component" type="text" th:field="*{param2}" />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="param3"></label>
      <input class="form-component" type="checkbox" th:field="*{param3}" />
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success">Save</button>
    <a href='#' class="btn btn-default">Cancel</a>
  </form>
  </div>

<script th:inline="javascript">
  /*<![CDATA[*/
  $(document).ready(function () {
    /*[+
     var postUrl = [[@{/actions/postForm(
     additionalParam=${#httpServletRequest.getParameter('additionalParam')}
     )}]]; 
     +]*/
    $("#yourForm").submit(function (e) {
      e.preventDefault();
      $.post(postUrl,
          $(this).serialize(),
          function (response) {
            var isErr = 'hasError';
            // when there are an error then show error
            if (response.indexOf(isErr) > -1) {
              $("#yourPanel").html(response);
            } else {
              var formData = $("#yourForm").serializeArray(),
                  len = formData.length,
                  urlEnd = '';
              for (i = 0; i < len; i++) {
                urlEnd += formData[i].name + '=' + encodeURIComponent(formData[i].value) + '&';
              }

              /*[+
               var urlReplacement = [[@{/another/page(
               additionalParam=${#httpServletRequest.getParameter('additionalParam')}
               )}]] + urlEnd;
               +]*/

              window.location.replace(urlReplacement);
            }
          }
      );
      return false;
    });
  });
  /*]]>*/
</script>
 

YourFormBean-klasse:

@lombok.Getter
@lombok.Setter
@lombok.NoArgsConstructor
public class YourFormBean {
  private String param1;
  private String param2;
  private boolean param3;
}
 

Controller code:

@RequestMapping(value = "/actions/postForm", method = RequestMethod.POST) 
public String saveForm(Model model, 
    @RequestParam("additionalParam") Integer additionalParam, 
    @Valid @ModelAttribute("yourFormBean") YourFormBean yourFormBean,
    BindingResult bindingResult,
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
  if (bindingResult.hasErrors()) {
    model.addAttribute("hasError", true);
    return "your/template :: yourFragment";
  }
  redirectAttributes.addAttribute("additionalParam", additionalParam);
  
  return "redirect:/another/page";
}
 

Configuratie

Ga naar de officiële downloadpagina om aan de slag te gaan met Thymeleaf.

Maven afhankelijkheid

<dependency> 
 <groupId>org.thymeleaf</groupId>
 <artifactId>thymeleaf</artifactId> 
 <version>3.0.1.RELEASE</version> 
</dependency>
 

Gradle afhankelijkheid

compile group: 'org.thymeleaf', name: 'thymeleaf', version: '3.0.1.RELEASE'
 

Voorbeeld configuratie

Vanaf versie 3.0 ondersteunt Thymeleaf alleen Java-configuratie.

public ViewResolver viewResolver() {
  ThymeleafViewResolver resolver = new ThymeleafViewResolver();
  resolver.setTemplateEngine(templateEngine());
  resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
  resolver.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  return resolver;
}
 

In de methode viewResolver() kunt u bijvoorbeeld codering en inhoudstype instellen voor weergaven. meer informatie

public TemplateEngine templateEngine() {
  SpringTemplateEngine engine = new SpringTemplateEngine();
  engine.setTemplateResolver(templateResolver());
  return engine;
}
 

In templateEngine() kunt u aangepaste dialecten toevoegen. Als u bijvoorbeeld Spring Security-dialect wilt toevoegen, kunt u dit als deze engine.addDialect(new SpringSecurityDialect()); doen. engine.addDialect(new SpringSecurityDialect());

public ITemplateResolver templateResolver() {
  SpringResourceTemplateResolver resolver = new SpringResourceTemplateResolver();
  resolver.setApplicationContext(applicationContext);
  resolver.setPrefix("/views/");
  resolver.setSuffix(".html");
  resolver.setTemplateMode(TemplateMode.HTML);
  resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
  return resolver;
}
 

Kijk naar setter voor voorvoegsel en achtervoegsel in de methode templateResolver() . Het vertelt Thymeleaf dat, elke keer dat de controller weer terugkeert, Thymeleaf deze namen zal zoeken die html in webapp/views/ directory hebben en het .html achtervoegsel voor u zullen toevoegen.

Voorbeeld

@RequestMapping(value = "/")
public String homePage() {
  return "foo/my-index";
}
 

Thymeleaf zal HTML zoeken met de naam my-index.html in webapp/views/foo/ directory. Volgens voorbeeldconfiguratie hierboven.

Formulier indienen

Vorm object

package formSubmission;

public class Person {

  private String name;
  private int age;

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name= name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

}
 

controleur

package formSubmission;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

@Controller
public class FriendsController {

  @GetMapping("/friends")
  public String friendForm(Model model) {
    model.addAttribute("personForm", new Person());
    return "friendsForm";
  }

  @PostMapping("/friends")
  public String submissionResult(@ModelAttribute("personForm") Person person) {
    return "result";
  }

}
 

friendsForm.html

<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Friend form</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
  <h1>Friend Form</h1>
  <form th:action="@{/friends}" th:object="${personForm}" method="post">
    <p>Name: <input type="text" th:field="*{name}"/></p>
    <p>Age: <input type="number" th:field="*{age}"/></p>
    <p><input type="submit" value="Submit"/></p>
  </form>
</body>
</html>
 

result.html

<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Submission result</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
  <h1>th:text="'My friend ' + ${personForm.name} + ' is ' + ${personForm.age} + ' years old'"</h1>
</body>
</html>
 

Fragmenten vervangen door Ajax

Als u delen van uw website wilt vervangen, is ajax een gemakkelijke manier om dit te doen.

De website.html waar u de inhoud wilt vervangen op basis van de geselecteerde waarde:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

  <head>
    <title>Index</title>
  </head>

  <body>
    <select id="selection">
      <option>Content 1</option>
      <option>Content 2</option>
    </select>

    <div id="replace_div">
      Content goes here
    </div>

    <!-- JQury from Google CDN -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

    <script>
      $(document).ready(function () {

        //call function when page is loaded
        getContent();

        //set on change listener
        $('#selection').change(getContent);

        function getContent() {

          //create url to request fragment
          var url = /content/;
          if ($('#selection').val() === "Content 1") {
            url = url + "content1";
          } else {
            url = url + "content2";
          }

          //load fragment and replace content
          $('#replace_div').load(url);
        }
      })
    </script>
  </body>
</html>
 

En de content.html met de fragmenten die u wilt opnemen op basis van de geselecteerde waarde:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
  </head>

  <body>
    <div th:fragment="content1">
      This is Content 1
    </div>

    <div th:fragment="content2">
      This is Content 2
     </div>
  </body>
</html>
 

Last but not least de Spring MVC ContentController.java :

@Controller
@RequestMapping("content")
public class ContentController {

  @RequestMapping("")
  public String loadContent() {
    return "website";
  }

  @RequestMapping("content1")
  public String getContent1() {
    return "content :: content1";
  }

  @RequestMapping("content2")
  public String getContent2() {
    return "content :: content2";
  }
}
 

Selectievakjes gebruiken

Voorbeeldmethode in controller

@RequestMapping(value = "/test")
public String showCheckbox(Model model) {
  boolean myBooleanVariable = false;
  model.addAttribute("myBooleanVariable", myBooleanVariable);
  return "sample-checkbox";
}
 

Bekijk: sample-checkbox.html

<input 
   type="checkbox" 
   name="myBooleanVariable" 
   th:checked="${myBooleanVariable}"/>
 

Gebruik niet th:name voor checboxes, alleen name