tomcatAan de slag met tomcat


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat tomcat is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen Tomcat vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen verwijzen. Omdat de documentatie voor tomcat nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

versies

Versie Java servlet JSP EL WebSocket JASPIC Vrijgelaten
6.0.x 5+ 2.5 2.1 2.1 n / a n / a 2006-12-01
7.0.x 6+ 3.0 2.2 2.2 1.1 n / a 2010-06-02
8.0.x 7+ 3.1 2.3 3.0 1.1 n / a 2013/08/05
8.5.x 7+ 3.1 2.3 3.0 1.1 1.1 2016/06/13
9.0.x 8+ 4.0 2.4 3.1 1.2 1.1 2016/06/13

Installatie of instellingen

Gedetailleerde instructies voor het instellen of installeren van tomcat.

Tomcat installeren als een service op Ubuntu

Dit voorbeeld laat zien hoe Tomcat als een service op Ubuntu kan worden geïnstalleerd met behulp van de * .tar.gz releases van zowel Tomcat als Java.

1. Installeer de Java Runtime Environment (JRE)

 1. Download de gewenste jre .tar.gz release
 2. Extraheren naar /opt/
  Hiermee wordt een map /opt/jre1.Xxxx/
 3. Maak een symbolische link naar de home directory van Java:
  cd /opt; sudo ln -s jre1.Xxxxx java
 4. voeg de JRE toe aan de omgevingsvariabele JAVA_HOME:
  sudo vim /etc/environment
  JAVA_HOME="/opt/java"

2. Installeer Tomcat:

 1. Download tomcat in een .tar.gz (of soortgelijke) release.
 2. Maak een tomcat-systeemgebruiker:
  sudo useradd -r tomcat
 3. Extraheren naar /opt/
  Hiermee wordt een map /opt/apache-tomcat-XXXX
  wijs deze map toe aan de tomcat-systeemgebruiker en -groep:
  sudo chown -R tomcat ./*
  sudo chgrp -R tomcat ./*
 4. Maak de omgevingsvariabele CATALINA_HOME :
  sudo vim /etc/environment
  CATALINA_HOME="/opt/tomcat"
 5. Voeg admin-gebruiker toe in tomcat-users.xml
  sudo vim /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml
  en voeg zoiets toe als <user username="admin" password="adminpw" roles="manager-gui">
  tussen de tags <tomcat-users> ... </tomcat-users>

3. Tomcat opstarten bij het opstarten

Voeg een script toe in /etc/init.d genaamd tomcat en maak het uitvoerbaar. De inhoud van het script kan er ongeveer zo uitzien:

RETVAL=$?
CATALINA_HOME="/opt/tomcat"

case "$1" in
 start)
  if [ -f $CATALINA_HOME/bin/startup.sh ];
   then
    echo $"Starting Tomcat"
    sudo -u tomcat $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
  fi
  ;;
 stop)
  if [ -f $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh ];
   then
    echo $"Stopping Tomcat"
    sudo -u tomcat $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
  fi
  ;;
 *)
  echo $"Usage: $0 {start|stop}"
  exit 1
  ;;
esac

exit $RETVAL
 

Om te starten bij het opstarten, voer je uit: sudo update-rc.d tomcat defaults

Je kunt ook een bash-regel toevoegen aan /etc/rc.local, bijvoorbeeld service tomcat start

Classpath of andere Tomcat-gerelateerde omgevingsvariabelen wijzigen:

Bewerk het bestand $CATALINA_HOME/bin/setenv.sh en voeg de eigenschappen hier toe, bijvoorbeeld: CLASSPATH=/additional/class/directories