unity-containerAan de slag met unit-container


Opmerkingen

De Unity Container (Unity) is een lichtgewicht, uitbreidbare injectiecontainer voor afhankelijkheid. Het vergemakkelijkt het bouwen van los gekoppelde applicaties en biedt ontwikkelaars de volgende voordelen: Vereenvoudigde objectcreatie, vooral voor hiërarchische objectstructuren en afhankelijkheden. [ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647202.aspx]

Het moet ook alle grote onderwerpen in de eenheidcontainer vermelden en naar de gerelateerde onderwerpen verwijzen. Aangezien de Documentatie voor eenheid-container nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

versies

Versie Release-opmerkingen Publicatiedatum
2.0.0 Eenheid 2 2011-05-05
2.1.0 Eenheid 2.1 2011-05-11
3.0.0 Eenheid 3 2013/04/26
3.5.0 Eenheid 3.5 2015/05/15
4.0.0 Eenheid overgedragen aan OSS-gemeenschap 2015/10/06

Constructor injectie

interface IService
{
  void ProcessRequest();
}

interface IRepository
{
  IEnumerable<string> GetData();
}

class HelloWorldRepository : IRepository
{
  public IEnumerable<string> GetData()
  {
    return new[] { "Hello", "World" };
  }
}

class HelloWorldService : IService
{
  private readonly IRepository repo;
  public HelloWorldService(IRepository repo)
  {
    this.repo = repo;
  }
  public void ProcessRequest()
  {
    Console.WriteLine(String.Join(" ", this.repo.GetData()));
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var container = new UnityContainer()
      .RegisterType<IRepository, HelloWorldRepository>()
      .RegisterType<IService, HelloWorldService>();

    //Unity automatically resolves constructor parameters that knows about.
    //It will return a HelloWorldService with a HelloWorldRepository
    var greeter = container.Resolve<IService>();
    //Outputs "Hello World"
    greeter.ProcessRequest();      

    Console.ReadLine();
  }
}
 

Hallo Wereld

interface IGreeter
{
  void Greet();
}

class Greeter : IGreeter
{
  public void Greet()
  {
    Console.WriteLine("Hello World");
  }
}

class SpanishGreeter : IGreeter
{
  public void Greet()
  {
    Console.WriteLine("Hola Mundo");
  }
}

class FrenchGreeter : IGreeter
{
  public void Greet()
  {
    Console.WriteLine("Bonjour le Monde");
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var container = new UnityContainer()
      .RegisterType<IGreeter, SpanishGreeter>("spanish")
      .RegisterType<IGreeter, FrenchGreeter>("french")
      .RegisterType<IGreeter, Greeter>();

    //Get default registration. Outputs "Hello World"
    var greeter = container.Resolve<IGreeter>();
    greeter.Greet();

    //Get specific named registration. Outputs "Hola Mundo"
    greeter = container.Resolve<IGreeter>("spanish");
    greeter.Greet();

    //Get all named registrations (excludes the default one)
    //Outputs "Hola Mundo" and "Bonjour le Monde"
    foreach (var g in container.ResolveAll<IGreeter>())
    {
      g.Greet();
    }

    Console.ReadLine();
  }
}
 

Installatie

Om te beginnen, hoeft u alleen het nuget-pakket van Unity te installeren. Voer de volgende opdracht uit vanuit de pakketbeheerconsole:

PM> Install-Package Unity
 

U kunt ook Visual Studio gebruiken om Unity op een bepaald project te installeren met behulp van de optie NuGet-pakketten beheren voor oplossing onder Extra -> NuGet-pakketbeheer.