vbscriptAan de slag met vbscript


Opmerkingen

VBScript (VBS) is een scripttaal met Visual Basic-smaak voor Internet Explorer en Windows. Het kan in principe op internet worden gebruikt, zoals JavaScript, maar biedt niet veel ondersteuning, dus het is meestal beperkt tot zelfstandige of server-side scripts in zakelijke omgevingen die uitsluitend Windows gebruiken.

versies

Versie Publicatiedatum
1.0 1996/08/13
2.0 1996/12/14
3.0 1997/10/01
4.0 1998/06/01
5.0 1999-03-01
5.1 1999-12-01
5.5 2000-07-01
5.6 2001/08/27
5.7 2006-10-18
5.8 2009-03-19

Hallo wereld bericht met behulp van cscript en wscript

WScript.Echo "Hello world!"
 

Dit geeft een bericht weer op de console als het wordt uitgevoerd met cscript.exe (de consolehost) of in een berichtvenster als het wordt uitgevoerd met wscript.exe (de GUI-host).

Als u VBScript gebruikt als scripttaal op de server voor een webpagina (bijvoorbeeld voor klassieke ASP),

Response.Write "Hello world!"
 

plaatst het bericht in de HTML-verzending naar de client (browser).

Als u een bericht in het berichtvenster wilt weergeven, kunt u het volgende gebruiken:

 Msgbox "Hello World!"