android-activityRozpoczęcie pracy z Androidem


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest aktywność Androida i dlaczego deweloper może chcieć z niej skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach aktywności Androida i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dotycząca aktywności Androida jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Czynność

Aktywność jest zakończona. Interfejs użytkownika oparty jest na XML i

package com.example.android.activity;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;

public class MainActivity extends Activity {

@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
  }
}
 

UWAGA Przed użyciem należy zadeklarować aktywność w AndroidManifest.xml .

Na przykład:

<activity android:name=".MainActivity">
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

     <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
</activity>
 

Każde działanie ma swój plik układu w formacie xml , dołączamy jego układ za pomocą metody setContentView klasy Activity. Np. setContentView(R.layout.activity_main)

Przykład pliku układu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_dashboard"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  
  //Add other views here

</LinearLayout>
 

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania aktywności Androida.