android-testingRozpoczęcie testowania Androida


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest testowanie na Androida i dlaczego deweloper może chcieć z niego skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach testów Androida i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja do testowania Androida jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Rodzaje testów

Testy systemu Android oparte są na JUnit i można je uruchamiać jako lokalne testy jednostkowe na JVM lub jako testy instrumentalne na urządzeniu z Androidem. Ta strona zawiera wprowadzenie do pojęć i narzędzi do budowania testów Androida

 • Lokalne testy jednostkowe (zlokalizowane pod nazwa modułu / src / test / java /)
 • Testy instrumentalne (znajdujące się w module nazwa / src / androidTest / java /)

Testy jednostek lokalnych JUnit

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
@LargeTest
public class MainActivityInstrumentationTest {

  @Rule
  public ActivityTestRule mActivityRule = new ActivityTestRule<>(
      MainActivity.class);

  @Test
  public void sayHello(){
    onView(withText("Say hello!")).perform(click());

    onView(withId(R.id.textView)).check(matches(withText("Hello, World!")));
  }
}
 

Testy instrumentalne Przykłady zależności {androidTestCompile 'com.android.support:support-annotations:24.0.0' androidTestCompile 'com.android.support.test: runner: 0.5' androidTestCompile 'com.android.support.test: rules: 0.5' / / Opcjonalne - biblioteka Hamcrest androidTestCompile 'org.hamcrest: hamcrest-library: 1.3' // Opcjonalne - Testowanie interfejsu użytkownika za pomocą espresso androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso: espresso-core: 2.2.2' // Opcjonalne - Testowanie interfejsu użytkownika za pomocą UI Automator androidTestCompile „com.android.support.test.uiautomator: uiautomator-v18: 2.1.2”}

android {defaultConfig {testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"}}

Klasa testu jednostki oprzyrządowanej

import android.os.Parcel;
import android.support.test.runner.AndroidJUnit4;
import android.util.Pair;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import java.util.List;
import static org.hamcrest.Matchers.is;
import static org.junit.Assert.assertThat;

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
@SmallTest
public class LogHistoryAndroidUnitTest {

  public static final String TEST_STRING = "This is a string";
  public static final long TEST_LONG = 12345678L;
  private LogHistory mLogHistory;

  @Before
  public void createLogHistory() {
    mLogHistory = new LogHistory();
  }

  @Test
  public void logHistory_ParcelableWriteRead() {
    // Set up the Parcelable object to send and receive.
    mLogHistory.addEntry(TEST_STRING, TEST_LONG);

    // Write the data.
    Parcel parcel = Parcel.obtain();
    mLogHistory.writeToParcel(parcel, mLogHistory.describeContents());

    // After you're done with writing, you need to reset the parcel for reading.
    parcel.setDataPosition(0);

    // Read the data.
    LogHistory createdFromParcel = LogHistory.CREATOR.createFromParcel(parcel);
    List<Pair<String, Long>> createdFromParcelData = createdFromParcel.getData();

    // Verify that the received data is correct.
    assertThat(createdFromParcelData.size(), is(1));
    assertThat(createdFromParcelData.get(0).first, is(TEST_STRING));
    assertThat(createdFromParcelData.get(0).second, is(TEST_LONG));
  }
}