apachePierwsze kroki z Apache


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest apache i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie apache i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Apache jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Różne wydania httpd Apache

Wersja Obecna wersja Wydanie
1.3 1.3.42 1998-06-06
2.0 2.0.65 2002-04-06
2.2 2.2.32 2005-12-01
2.4 2.4.25 21.02.2012

[Ubuntu] Prosty przykład Hello World

Ten przykład poprowadzi Cię przez konfigurację zaplecza obsługującego stronę HTML Hello World.

Instalowanie wymagań


Kolejność ma znaczenie dla tego kroku!

  • sudo apt-get install apache2

Konfigurowanie HTML


Pliki Apache na żywo w /var/www/html/ . Szybko się tam dostańmy. Upewnij się, że najpierw jesteś w swoim katalogu głównym, cd , a następnie cd /var/www/html/ .

W tym katalogu html znajdować się wszystkie pliki witryny. Pozwala szybko zrobić prosty plik Hello World.

Używając ulubionego edytora tekstu, wpisz następujące polecenie w

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hello World!</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>
 

Zapisz ten plik jako index.html w bieżącym katalogu i gotowe!

Odwiedzanie twojej strony internetowej


Aby odwiedzić stronę, którą właśnie utworzyłeś, w wybranej przeglądarce przejdź do localhost . Jeśli to nie zadziała, wypróbuj 127.0.0.1 . Powinieneś zobaczyć „Hello World!” jako h1 . Jesteś skończony!

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania apache.

Instalacja Ubuntu


sudo apt-get install apache2
 

Instalacja systemu Windows


Sprawdź stos WAMP . WAMP oznacza Windows, Apache, MySQL, PhpMyAdmin.

Instalacja CentOS


Apache 2.2 jest dostarczany z CentOS6, natomiast 2.4 z CentOS7, do zainstalowania w dowolnym systemie operacyjnym

yum -y install httpd
 

Instalacja macOS


macOS jest dostarczany z wstępnie zainstalowanym Apache, jednak można go zainstalować za pomocą Homebrew

Jeśli masz już wbudowany Apache, najpierw musisz go zamknąć, a wszystkie skrypty automatycznego ładowania zostaną usunięte.

$ sudo apachectl stop
$ sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist 2>/dev/null
$ brew install httpd24 --with-privileged-ports --with-http2
 

Aby upewnić się, że serwer działa.

Jeśli pojawi się komunikat, że przeglądarka nie może połączyć się z serwerem, najpierw sprawdź, czy serwer działa.

$ ps -aef | grep httpd
 

Powinieneś zobaczyć kilka procesów httpd, jeśli Apache jest uruchomiony.